lanbased_blue
Acuicultura en Tierra
life-buoy_blue
SERVICIO
monitor_blue
Software

COMUNICADOS DE PRENSA - INFORMACIÓN FINANCIERA

En esta página encontrará todos los comunicados de prensa relativos a acciones, información financiera y relación con los inversores. Para consultar nuestras otras noticias, visite nuestra página de noticias.

Turn-key breakthrough for AKVA group


With a new EUR6,8 mill. contract for delivery of 3 complete turn-key fish farms to Cromaris in Croatia, AKVA group is now well underway to meet its strategy to become a true turn-key aquaculture supplier.


Cromaris is the leading Croatian mariculture company and is a part of the Adris Group corporation. The company has recently entered into the aquaculture business by acquiring four local Sea Bass and Sea Bream farms with 30 year experience in Mari culture, along the Croatian coast. Production Director, Mr. Kresimir Peros, says: "Our strategy is to build up a professional and competitive aquaculture business in Croatia and to become one of the largest producers of Sea Bass and Sea Bream in the Mediterranean. In order to succeed, we need to invest in proven high quality technology and achieve similar scale of economics to the salmon industry. Consequently, AKVA group became the obvious partner capable of meeting our needs".


"In AKVA group we are of course proud to be Cromaris' chosen partner in these large turn-key projects, and appreciate their confidence in our technology and capability", says Chief Marketing Officer, Trond Severinsen. "AKVA group has a clear ambition of expanding its business beyond the salmon farming industry, and it is very encouraging to see that our hard work over many years is now paying off. We now have offices in 12 countries and business operations in all the world's main aquaculture areas. Furthermore, we see a clear trend towards turn-key deliveries both in our export markets and the salmon industry. This allows farming companies and technology suppliers to focus on core business. Basically a win-win situation for both", concludes Mr. Severinsen.


The deliveries to Cromaris will take place in 2010 and 2011, and includes large Polarcirkel cages, nets, net washers, moorings, Wavemaster AM320 feed barges with integrated feed-, camera- and environmental sensor systems. Fishtalk has also been chosen as the overall production control software solution.


For more information, please contact:

Trond Severinsen, CMO, AKVA group ASA

E-mail: tseverinsen@akvagroup.com

Mobile: +47- 905 84 632
 

Production Director Cromaris Mr.  Kresimir Peros, General Manager Cromaris Mr. Gorhan Markulin, Director Export Sales AKVA group Mr. Harald Jelsa, CMO AKVA group Mr. Trond Severinsen, Investment Director ADRIS Grupa Mr. Damir Vandelić and  Project Manager Abilia Mr. Ivan Barisić 


Turn-key gjennombrudd for AKVA group


Med nylig kontrakt på rundt Kr. 54 mill. for levering av 3 komplette oppdrettsanlegg til Cromaris i Kroatia, er AKVA group på god vei til å realisere sin langsiktige strategi for å bli en global leverandør av nøkkelferdige oppdrettsanlegg.


Cromaris, som er en del av Adris Group konsernet, er det ledende oppdrettsselskapet i Kroatia. Selskapet har nylig kjøpt opp fire lokale oppdrettsanlegg med 30 års erfaring innen produksjon av Sea Bass og Sea Bream i den kroatiske delen av Adriaterhavet. "Vår strategi er å bygge opp et profesjonelt og konkurransedyktig akvakulturselskap i Kroatia, og å bli en av de største produsentene i Middelhavet. For at dette skal lykkes er vi nødt til å investere i utprøvd teknologi av høy kvalitet slik at vi kan oppnå lignende stordriftsfordeler som man har i lakseoppdrett i dag. AKVA group ble derfor et klart førstevalg som vår teknologipartner i denne prosessen", sier Cromaris' Produksjonsdirektør, Mr. Kresimir Peros.


"Vi er selvfølgelig stolte i AKVA group av at Cromaris har valgt oss som leverandør og partner for å levere disse store nøkkelferdige anleggene. Vi setter stor pris på tilliten de viser vår teknologi og evne til å gjennomføre slike prosjekt på en profesjonell måte", sier Markedsdirektør/CMO i AKVA group, Trond Severinsen. "Vi har en klar ambisjon om å ekspandere våre aktiviteter langt utover laksenæringen og det er veldig oppmuntrende å se at hardt arbeid over mange år nå gir gevinst. AKVA group har nå kontorer i 12 land og er aktiv i alle hovedområdene hvor det drives akvakultur globalt. Videre ser vi en klar trend i retning nøkkelferdige anlegg, både på eksportmarkedet men nå også i Norge på laks. Dette gjør at både oppdrettere og leverandører kan fokusere på egen kjernevirksomhet, noe som gir en vinn-vinn situasjon for begge på lang sikt", avslutter Severinsen.


Leveransene til Cromaris vil skje i 2010 og 2011, og inkludere store Polarcirkel merder m/bunnring, nøter, notvaskesystemer, fortøyningssystem, Wavemaster AM320 fôrflåter med integrerte fôringsanlegg, kamerasystemer og miljøsensorikk. Fishtalk er som produksjonsstyringssystem for hele selskapet.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Trond Severinsen, Markedsdirektør / CMO, AKVA group ASA

E-post: tseverinsen@akvagroup.com

Mobil: +47- 905 84 632


spare-parts_blue

PARTES Y PIEZAS

Descargue nuestro catálogo de partes y piezas, y solicite sus repuestos de manera directa llenando nuestro formulario.
user-manuals_blue

MANUALES DE USUARIO

Aquí puede encontrar y descargar las últimas versiones de nuestros manuales.