09.07.2018

– Et usedvanlig pålitelig vaskesystem

Med ROV-baserte FNC8 notvaskere har det australske havbruksselskapet Huon Aquaculture greid å vaske rundt tre ganger så mange kvadratmeter nøter enn før.
fnc8-huon-1Med en nedetid på kun to prosent, beskriver selskapets leder for forretningsutvikling, James Bender, teknologien som det mest pålitelige vaskesystemet de noen gang har hatt i drift.

– FNC8-vaskerne har vært veldig gode sammenliknet med andre vaskesystemer vi har brukt. Med høy vanntemperatur er begrodde nøter en stor utfordring for oss i Tasmania. Vi vasker de indre nøtene hver femte dag og de ytre rovdyrnøtene én gang i måneden, forteller han.

For Huon Aquaculture er effektive vaskeoperasjoner derfor en kritisk suksessfaktor. Da selskapet fikk sine to første FNC8-vaskere, ble de brukt på to skift – døgnet rundt – i tre måneder. I dag har selskapet fire vaskere fordelt på to servicebåter. Disse brukes 12 timer om dagen, sju dager i uka. Nå investerer det i ytterligere fire FNC8-vaskere.


(Alle bilder: Huon Aquaculture)

– I oktober får vi ferdigstilt to helt nye servicebåter. Til dem har vi bestilt to vaskere hver i tillegg til innebygde pumpesystemer, forteller Bender, som ser fram til leveransen.

– På de ytre rovdyrnøtene har det lett for å feste seg muslinger og skjell som er veldig vanskelig å få bort uten harde virkemidler. Med større kapasitet kan vi øke vaskeintervallene for å forebygge dette, påpeker han.

Viktig vedlikehold
Mike Thompson, som leder AKVA groups virksomhet i Australasia, setter stor pris på samarbeidet med Huon Aquaculture, som har vist stor vilje til å teste ut ny teknologi og dele erfaringer som kan bidra til å gjøre produktene enda bedre.

– Huon Aquaculture er et veldig innovativt selskap. De har et sterkt ønske om å få utstyret til å fungere og er meget gode på forebyggende vedlikehold. Alle deres FNC8-vaskere er inne på service til faste intervaller. Det forebygger driftsstans og sikrer kontinuitet i vaskeoperasjonene, påpeker han.


FNC8-vaskerne blir styrt fra en pilotstol, hvor føreren har full kontroll på hva som skjer nede i merden. 

Rent geografisk befinner Huon Aquaculture seg langt borte fra de fleste utstyrsleverandører. Det har selskapet demmet opp for med å etablere lokale reservedelslagre i tillegg til gode servicerutiner.

– Vi bytter ut nøkkelkomponenter før vaskerne skal inn til rutinemessig service og sørger for at servicebåtene har med seg ekstra thrustere, elektroniske kort og sikringer om bord, slik at mannskapet enkelt kan skifte dette ut ved behov, forteller James Bender.

Kunnskap gir resultater
FNC8-vaskerne er utviklet av den norske ROV-produsenten Sperre ROV Technologies, hvor
AKVA group er majoritetseier. Daglig leder Thor Olav Sperre var selv i Tasmania tidligere i år for å bistå med igangkjøring av to systemer. Han er imponert over pågangsmotet til Huon Aquaculture og deres samarbeidspartner på servicesiden, Southern Ocean Sub Sea.
 
– De har opparbeidet seg en spisskompetanse på systemet som gjør at de er veldig operative når det kommer til vedlikehold og reparasjoner, sier Sperre, og legger til:

– God kunnskap gjør at kundene kan hente mest mulig ut av produktet. Det er Huon Aquaculture er godt eksempel på. For oss er det derfor veldig viktig å følge kundene godt opp og gjennom tett samarbeid sørge for at systemet fungerer optimalt for hver enkelt.
 
Minimal belastning
Et godt høyttrykkspumpesystem en kritisk suksessfaktor for vellykket notvasking. Til nye servicebåter, som Huon Aquaculture nå har under oppføring, er innebygde systemer et opplagt valg. De veier omtrent halvparten så mye som kabinettløsninger og frigir verdifull dekksplass.

– Huon Aquaculture har som en rekke av våre kunder valgt å satse på kvalitet og gått for et fleksibelt KAMAT-system med dieselaggregat. Disse systemene er ikke bare veldig solide, men også servicevennlige og enklere å justere. Ved å skifte ut stempel og sylindre, kan en enkelt øke kapasiteten fra 240 til 1.000 liter vann per minutt, forteller salgsansvarlig Roy Ohren i AKVA group.KAMAT-pumpene ble nylig tilgjengelig med elektrisk motor, med alle fordeler det bringer i form av høyere effektivitet og mindre vedlikeholdsbehov. På de elektriske motorene kan en i tillegg justere kapasiteten bare ved å endre motorens turtall. I disse dager jobber AKVA group og Sperre også med å utvikle neste generasjon FNC8. Støtte for større vannmengde er en av flere planlagte forbedringer.

– FNC8-vaskerne har verken hjul eller belter, så risikoen for å få skade på nota eller allerede minimert. I neste generasjon tar vi dette enda et steg videre, ved å øke vannmengden som kjører gjennom systemet. Jo mer vann vi bruker, jo mindre trykk trenger vi – og jo mindre blir belastningen på nota, forklarer Ohren.

Siden FNC8-vaskeren kom på markedet i starten av 2017, har etterspørselen vært jevnt stigende med i overkant av 50 solgte systemer fram til nå. Neste generasjon FNC8 er ventet på markedet i løpet av høsten.