19.02.2016

4Q 2015 Beste året noensinne - for andre år på rad!

AKVA group har fullført det beste fjerde kvartalet og året noensinne. Inntektene i Q4 2015 var på 344 MNOK (305 MNOK) og EBITDA var 27 MNOK (13 MNOK). EBITDA marginen i fjerde kvartal var 7.9% (4.4%). Alle forretningsområder bidrar positivt til resultatet i fjerde kvartal. Finansielt er dette det beste året noensinne for AKVA group for andre år på rad. Ordreboken er den høyeste noensinne. Det ble utbetalt et utbytte på NOK 1.00 per aksje i Q4 2015.
hovedill«AKVA group har fullført nok et sterkt kvartal og år. Vi har de siste årene transformert AKVA group til å bli bredere og mer diversifisert. Som et resultat av dette bidrar nå alle våre tre forretningssegmentene til de gode finansielle resultatene», sier konsernsjefen i AKVA group ASA Trond Williksen.
 
Merdbasert teknologi
Det nordiske området hadde et rimelig bra fjerde kvartal. Dette er tradisjonelt et kvartal med lav aktivitet for det nordiske merdbaserte teknologiområdet. Den gode inntjeningen fortsetter med en delvis endret produktmiks sammenlignet med 2014. Et bredere spekter av produkter bidrar til inntekter og marginer i 2015. Chile har avsluttet et av sine beste år noensinne marginmessig. Dette på grunn av redusert kostnadsbase og en høyere andel av omsetningen fra service og ettermarked. Canada hadde et bra Q4 og det beste året noensinne i 2015. Canada er en lean og effektiv enhet. Australia fortsetter å være en liten, men lønnsom operasjon, og de avsluttet også sitt beste år noensinne. UK avsluttet sitt beste år noensinne og fortsetter å ha en høy andel av inntektene fra service og utleie. Tyrkia hadde sitt beste år noensinne og opplever økt aktivitet innen salg av utstyr til Sea Bass og Sea Bream industrien. Vi har hatt lav aktivitet i eksport til fremvoksende markeder i Q4. Dette området preges av få, men store kontrakter, og dette gir resultatmessige svingninger fra kvartal til kvartal.
 
Software
AKVA group Software AS fortsetter å levere stabil topplinje og solide marginer med forbedrede inntekter og marginer sammenlignet med samme periode i 2014. Wise ehf fortsetter med forbedret finansielt resultat sammenlignet med samme periode i 2014. Software fortsetter å investere i utvikling av nye produktmoduler. Disse produktmodulene vil styrke de finansielle resultatene til Software segmentet ytterligere.
 
Landbasert teknologi
Landbasert utgjorde 25% av den totale omsetningen i Q4 og hadde en EBITDA margin på 9.8% i kvartalet. Landbasert teknologi har opplevd forbedret inntjening sammenlignet med foregående kvartal og år. Plastsveis AS er i rute med god inntjening i 2015. Aquatec Solutions A/S ble inkludert i det konsoliderte resultatet fra og med Q4 2015. Aquatec leverte, som forventet, et godt finansielt resultat i Q4. AKVA group Denmark A/S har hatt brukbart kvartal, men det er fortsatt rom for finansiell forbedring. Det landbaserte segmentet avsluttet kvartalet med en god ordrebok.
 
Ordrebok
Vi har opplevd god aktivitet i markedet gjennom hele andre halvår i 2015, og det har vært det beste andre halvåret noensinne for AKVA group med en ordreinngang på 854 MNOK (661). Ordreinngangen i Q4 var 350 MNOK (460). Ordreboken var ved utgangen av Q4 på 649 MNOK (504). Dette er den høyeste ordreboken noensinne for AKVA group.
 
 
Balansen
Balansen fortsetter å være solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er 8.8% (10.1%). Vi klarer å holde lav arbeidskapital til tross for rekordhøy aktivitet. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q4 2015 var 160 MNOK (144 MNOK). Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 1,070 MNOK (904 MNOK) og 428 MNOK (389 MNOK). Dette resulterer i en egenkapitalprosent på 40% (43%) ved utgangen av Q4 2015.
 
Utbetaling av utbytte på NOK 1.00 per aksje i Q4 2015
Selskapets hovedmål er å maksimere avkastningen til aksjonærene gjennom både økt aksjeverdi og utbytte. I henhold til AKVA group ASA's utbyttepolicy ble det utbetalt et utbytte på NOK 1.00 per aksje i november 2015. Den totale utbytteutbetalingen i november 2015 ble 25.7 MNOK.
 
Framtidsutsikter
Vi anser fremtidsutsiktene på mellomlang sikt til å være gode på grunn av den gode markedsaktiviteten og den høye ordreboken. Den sterke etterspørselen i det nordiske markedet fortsetter inn i det nye året, med økt vekt på salg av teknologi for å effektivisere produksjonen av laks. Det landbaserte teknologiområdet opplevde økt aktivitet i 2015, og denne økte aktiviteten er forventet å fortsette. Det landbaserte teknologiområdet er i ferd med å bli en vesentlig del av AKVA group. UK og Canada har hatt noe mindre prosjektsalg så langt i det nye året, men begge selskapene forventes å ha et godt år i 2016. Vi fortsetter å ha lave forventninger i Chile på grunn av den utfordrende situasjonen for våre chilenske kunder. Vår eksponering i Chile er redusert over de siste årene. Våre operasjoner i Tyrkia og Australia er forventet å fortsette den gode trenden i de neste kvartalene med en god ordrebok. Eksportsalg til fremvoksende markeder har en mer optimistisk start på året sammenlignet med i fjor, men aktiviteten vil fortsette å svinge på grunn av virksomhetens art. Vi fortsetter arbeidet med å bygge service- og ettersalgsmarkedet som en hovedkomponent i alle våre segment.
 
Om AKVA group
AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har ca 670 ansatte, kontorer i 8 land og en omsetning på NOK 1.4 milliarder i 2015. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 30 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.
 
 
Datert: 19. februar 2016
AKVA group ASA
 

 
 
 
KONTAKTPERSONER:
 
 
Trond Williksen
Konsernsjef
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 01 73
E-post: twilliksen@akvagroup.com
 
 
Eirik Børve Monsen
Finansdirektør
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 98 31
E-post: emonsen@akvagroup.com