01.03.2018

AKVA group 4Q - Positiv underliggende utvikling

AKVA group har fullført fjerde kvartal med sterk vekst i omsetning og EBITDA. Ordreinngangen i fjerde kvartal ble 557 MNOK (561 MNOK). Inntektene i fjerde kvartal 2017 var på 557 MNOK (449 MNOK) og EBITDA var 60 MNOK (24 MNOK). EBITDA marginen i fjerde kvartal var 10.8% (5.3%). Resultat etter skatt økte til 27 MNOK sammenlignet med -8 MNOK i fjerde kvartal 2016.
akva april17 066Merdbasert teknologi
I 2017 økte inntektene og marginene i det merdbaserte segmentet sammenlignet med 2016, med det norske markedet som den viktigste drivkraften til veksten. Oppkjøpene av AD Offshore og Sperre som ble gjort i 2016 har også bidratt til økningen i omsetning og EBITDA.
 
Den positive utviklingen i Americas-regionen fortsetter med en omsetning på 127 MNOK i kvartalet, opp fra 62 MNOK i samme kvartal i 2016. Alle våre enheter i Americas-regionen har et sterkere kvartal enn i fjor med hensyn til omsetning, og ordreinngangen endte med 138 MNOK i kvartalet sammenlignet med 66 MNOK i fjerde kvartal i 2016.
 
EME (Europe & Middle East) hadde en sterk ordreinngang i kvartalet med 139 MNOK, som inkluderer betydelige kontrakter i Skottland, Russland og Tyrkia. Våre virksomheter i Tyrkia, Hellas og Spania leverer i henhold til våre planer i fjerde kvartal 2017.
 


Sterkere marginer i den islandske virksomheten i fjerde kvartal bidro til økning i EBITDA-marginene i kvartalet, både sammenlignet med tredje kvartal 2017 og fjerde kvartal i 2016. Som nevnt i børsmelding 19.januar, gjennomfører vi en strategisk vurdering av Wise ehf for å realisere potensialet i virksomheten fremover. Det er ikke gjort noen konklusjoner enda.
 

Landbasert teknologi
Det landbaserte segmentet økte inntektene og EBITDA i kvartalet og avsluttet fjerde kvartal med en EBITDA margin på 10.8%. Inntektene økte ettersom prosjektene i ordreboken ble levert. Det er flere gode muligheter for nye prosjekter i Norge, Skottland og Chile i første og andre kvartal 2018.
 

Balansen
Balansen er fortsatt solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er 8.4 % (2.2 %). Tolvmåneders gjennomsnittlig arbeidskapital er 6.5 %. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q4 2017 var 420 MNOK (265 MNOK). Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 1,663 MNOK (1,376 MNOK) og 500 MNOK (435 MNOK). Ved utgangen av 2017 har AKVA group en egenkapitalprosent på 30% (32%).
 

Atlantis Subsea Farming AS
I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, etablerte AKVA group ASA selskapet Atlantis Subsea Farming AS den 1. februar 2016 med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. Atlantis Subsea Farming AS har søkt om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskalautvikling og testing av den nye teknologien og driftskonseptet.
 
Fiskeridirektoratet har informert om at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av opptil 2 konsesjoner, men har avslått søknaden på de andre 4 konsesjonene det ble søkt om. Den 9.mai 2017 sendte selskapet inn en klage på avslaget. Klagen er begrenset til å omfatte 2 av de 4 konsesjonene selskapet fikk avslag på. Den 16.juni 2017 sendte direktoratet klagen til Nærings- og handelsdepartementet for endelig avgjørelse. Den 18. desember 2017 avviste departementet klagen. Beslutningen er endelig og kan ikke ankes. Den 22. februar 2018 annonserte departementet at selskapet har fått tildelt en lisens.
 

Utbytte
I henhold til AKVA group ASA's utbyttepolicy vil det bli utbetalt et utbytte på 0.75 NOK per aksje i Q1 2018. Den totale utbytteutbetalingen i Q1 2018 vil bli 19.4 MNOK. For ytterligere informasjon om utbytte vennligst les den fullstendige kvartalsrapporten og/eller egen børsmelding vedørende utbytte.
 

Ordrebok
Vi har erfart et veldig sterkt kvartal for nye ordrer i Europe & Middle East, samt i Americas-regionen. Ordreinngangen i fjerde kvartal i 2017 var 557 MNOK (561 MNOK). Ordreboken ved utløpet av fjerde kvartal 2017 var 1,381 MNOK (998 MNOK). 537 MNOK av den totale ordreboken ved utgangen av Q4 2017 er relatert til landbasert teknologi.
 

Framtidsutsikter
Etter en betydelig vekst i ordreinngang og ordrereserve i 2017 er utsiktene for AKVA group gode for 2018.
Aktiviteten i det nordiske merdbaserte segmentet, samt etterspørselen etter tjenester innenfor service og ettermarked fortsetter å være god. Service og ettermarked har en høy prioritet i vår strategi.
Markedsforholdene i Chile forventes å forbli gunstige, og vi har implementert forbedringer i drifts- og produktporteføljen, som ytterligere styrker vår konkurranseposisjon og tilstedeværelse i markedet.

Det forventes vekst i lakseproduksjonen ved østkysten i Canada og på Island og AKVA group har posisjonert seg for å ta del i veksten i disse markedene.
Strategien om å fokusere på andre fiskeslag enn laks i området rundt Middelhavet har gitt gode resultater i 2017. Vi vil fortsette å utvikle og investere i disse markedene fremover.
Ressursene våre innenfor det landbaserte segmentet er omorganisert i 2017 og er ved starten av 2018 enda mer konkurransedyktig i dette segmentet, der vi ser økt etterspørsel og investeringer fra våre kunder.

Den positive økonomiske utviklingen har styrket konsernet og i løpet av 2017 er det også gjennomført en omfattende strategiprosess med fokus på alle aspekter i virksomheten for å forbedre kostnadsbasen, produkttilbudet og evnen til å levere bærekraftige akvakulturløsninger til våre kunder.
 

Om AKVA group
AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har 956 ansatte, kontorer i 11 land og en omsetning på NOK 2.1 milliarder i 2017. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 40 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.
 
Datert: 1. mars 2018
AKVA group ASA
 
Web: www.akvagroup.com
 

KONTAKTPERSONER:
 
 
Hallvard Muri
Konsernsjef
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 58 07 50
E-post: hmuri@akvagroup.com
 
 
Simon Nyquist Martinsen
Finansdirektør
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 00 42
E-post: snmartinsen@akvagroup.com