17.08.2016

AKVA group ASA: 2Q 2016 finansiell rapportering

Veksten fortsetter operasjonelt og finansielt
hovedillAKVA group er i rute og har fullført et godt andre kvartal operasjonelt og finansielt. Inntektene i andre kvartal 2016 var på 408 MNOK (402 MNOK) og EBITDA var 43 MNOK (41 MNOK). EBITDA marginen i andre kvartal var 10.4% (10.2%). Utenom Americas så bidrar alle forretningsområder positivt til resultatet i andre kvartal. Ordreboken var ved utgangen av kvartalet på 822 MNOK, som er det høyeste noensinne.

«AKVA group er i rute og har fullført det beste andre kvartalet og første halvåret noensinne hva angår inntekter, EBITDA og ordrebok. De siste årenes transformasjon av AKVA group til å bli et mer lønnsomt og diversifisert konsern er reflektert i Q2 resultatet. Driftsmessig og finansielt er AKVA group godt posisjonert for ytterligere vekst. Utbetaling av utbytte på 0.75 NOK for første halvår er med på å understreke vår solide finansielle posisjon», sier konsernsjefen i AKVA group ASA Trond Williksen.


Merdbasert teknologi
Det nordiske området leverte bra i andre kvartal. Et bredere spekter av produkter bidrar til de gode finansielle resultatene. Hoveddriverne er AKVAsmart produktene (sensorikk og foringsanlegg), flåter, Polarcirkel merder, service og utleie.

Vi har opplevd redusert aktivitet i Americas dette kvartalet sammenlignet med samme kvartal i fjor, og det har resultert i redusert EBITDA på 8 MNOK sammenlignet med samme periode i 2015. Det har vært lav aktivitet i Chile i andre kvartal og Chile opplevde også nedgang i salg av service i dette kvartalet. Canada har hatt et uvanlig rolig kvartal med noe forskyvning av leveranser og inntekter inn i kommende kvartal. Australia fortsetter å være en liten, men lønnsom operasjon.

UK hadde ett greit første halvår og fortsetter å ha en høy andel av inntektene fra service og utleie. Tyrkia har hatt ett veldig godt første halvår og opplever økt aktivitet innen salg av utstyr til Sea Bass og Sea Bream industrien. Eksport til fremvoksende markeder opplevde et greit andre kvartal med økende aktivitet i noen markeder. Dette området preges av få, men store kontrakter, og dette gir resultatmessige svingninger fra kvartal til kvartal.


Software
Software avsluttet nok et godt kvartal. Både AKVA group Software AS og Wise lausnir ehf opplevde forbedret resultat i forhold til samme periode i 2015. Wise Blue AS, et norsk datterselskap av Wise lausnir ehf, er en liten men lønnsom operasjon. Software fortsetter å investere i utvikling av nye produktmoduler. Disse produktmodulene vil styrke de finansielle resultatene til Software segmentet ytterligere.


Landbasert teknologi
Landbasert teknologi hadde en vesentlig bedret lønnsomhet sammenlignet med samme periode i 2015. Både Plastsveis AS og Aquatec Solutions A/S har hatt et godt første halvår i 2016. AKVA group Denmark A/S hadde et brukbart andre kvartal, men det er fortsatt rom for ytterligere forbedring finansielt. Landbasert teknologi endte kvartal med rekordhøy ordrebok og har 53% av den totale ordreboken i konsernet etter andre kvartal 2016. Landbasert teknologi har økt inntektene med 74% sammenlignet med samme periode i 2015 og det står for 23% av omsetningen i konsernet i andre kvartal. Dette understreker at landbasert teknologi er i ferd med å bli en større del av AKVA group.


Ordrebok
Vi har opplevd god aktivitet i markedet gjennom hele Q2 2016. Ordreinngangen i Q2 var 533 MNOK (348). Ordreboken var ved utgangen av Q2 822 MNOK (493). Dette er den høyeste ordreboken noensinne for AKVA group.


Balansen
Balansen fortsetter å være veldig solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er 7.5% (10.6%). Vi klarer å holde veldig lav arbeidskapital til tross for rekordhøy aktivitet. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q2 2016 var 203 MNOK (157 MNOK). Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 1,180 MNOK (1,007 MNOK) og 460 MNOK (417 MNOK). Dette resulterer i en egenkapitalprosent på 39% (42%) ved utgangen av Q2 2016.


AKVA Marine Services AS - vår nye Farming Services plattform
Fusjonsprosessen av AKVA group's farming services selskaper (YesMaritime AS, Rogaland Sjøtjenester AS og AD Offshore AS) ble sluttført i juni 2016. AKVA group ASA eier 65% av aksjene i AKVA Marine Services AS. Oppkjøpsprosessen av Techno Dive AS som ble annonsert i mai 2016 er terminert, men vi søker aktivt etter andre strategiske muligheter. Vi forventer at markedet for service til oppdrettsnæringen vil vokse over de neste årene. Samtidig forventer vi også at det vil finne sted en konsolidering av aktørene i segmentet. AKVA group er godt posisjonert til å delta i den forventede utviklingen og vil forfølge flere muligheter.


Atlantis Subsea Farming AS
I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, etablerte AKVA group ASA selskapet Atlantis Subsea Farming AS den 1. februar 2016 med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. Atlantis Subsea Farming AS har søkt om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskalautvikling og testing av den nye teknologien og driftskonseptet.

Atlantis Subsea Farming AS er i dialog med Fiskeridirektoratet og vi avventer endelig svar på søknaden.


Utbytte
I henhold til AKVA group ASA's utbyttepolicy vil det bli utbetalt et utbytte på NOK 0.75 NOK per aksje i Q3 2016. Den totale utbytteutbetalingen i Q3 2016 vil bli 19.4 MNOK. For ytterligere informasjon om utbytte vennligst les den fullstendige kvartalsrapporten og/eller egen børsmelding vedørende utbytte.

 
Framtidsutsikter

Vi anser fremtidsutsiktene på mellomlang sikt til å være gode på grunn av den gode markedsaktiviteten og den høye ordreboken. Den sterke etterspørselen i det nordiske markedet fortsetter, med økt vekt på salg av teknologi for å effektivisere produksjonen av laks. Det landbaserte teknologiområdet opplevde økt aktivitet med forbedrede marginer, og man forventer at denne trenden fortsetter. Det landbaserte teknologiområdet er i ferd med å bli en større del av AKVA group. Det forventes at UK og Europa vil prestere bra fremover med en økende ordrebok. Canada har hatt noe mindre prosjektsalg så langt i det nye året sammenlignet med fjoråret og vi har moderate forventninger i dette markedet fremover. Vi fortsetter å ha lave forventninger i Chile, men det er positive signaler for slutten av året. Vår eksponering i Chile er redusert over de siste årene. Våre operasjoner i Tyrkia og Australia er forventet å fortsette den gode trenden i de neste kvartalene med en god ordrebok. Eksportsalg til fremvoksende markeder har en mer optimistisk start på året sammenlignet med i fjor, men aktiviteten vil fortsette å svinge på grunn av virksomhetens art. Vi fortsetter arbeidet med å bygge service- og ettersalgsmarkedet som en hovedkomponent i alle våre segment. AKVA group søker aktivt etter strategiske oppkjøpsmuligheter innen relevante segmenter.


Om AKVA group
AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har ca 750 ansatte, kontorer i 8 land og en omsetning på NOK 1.4 milliarder i 2015. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 30 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.