22.02.2017

AKVA group ASA: 4Q 2016 finansiell rapportering

Høy markedsaktivitet – vekststrategien fortsetter
akva jan13 036AKVA group har fullført fjerde kvartal med rekordhøy ordreinngang. Inntektene i fjerde kvartal 2016 var på 449 MNOK (344 MNOK) og EBITDA var 24 MNOK (27 MNOK). EBITDA marginen i fjerde kvartal var 5.3% (7.9%). EBITDA i kvartalet er redusert av restruktureringskostnader på 19.9 MNOK relatert til AKVA group Danmark.
 
AKVA group avslutter kvartalet med en ordrebok på omtrent 1 MRD.
 
Vekststrategien i AKVA group fortsetter med oppkjøpet av Sperre AS, den ledende ROV- og undervannsleverandøren i akvakulturnæringen og investeringer i økt kapasitet i Helgeland Plast AS.
 

Merdbasert teknologi

 
Det nordiske området hadde en vekst i inntekter på 72% sammenlignet med samme kvartal forrige år. EBITDA var opp fra 10.3 MNOK i fjerde kvartal 2015 til 26.9 MNOK i fjerde kvartal 2016. Alle enheter leverer bra. Farming services segmentet vokser og styrker gruppen.
 
Vi så en økning i aktiviteten i Chile i fjerde kvartal og de leverer en positiv EBITDA på 1.8 MNOK etter flere dårlige kvartal. Fjerde kvartal i Canada var rolig med hensyn på nysalg, men de leverer gode marginer. Australia er en liten, men profitabel operasjon.

I Skottland går service og utleie veldig bra og nøytraliserer et ellers rolig prosjektmarked. Tyrkia leverer nok et godt kvartal og den finansielle prestasjonen i kvartalet er god. Vi ser fortsatt økt aktivitet i Sea Bass og Sea Breamindustrien i Middelhavet og utsiktene for 2017 er positive. 
 

Software

 
AKVA group Software leverte stabilt sammenlignet med samme kvartal forrige år. Wise ehf erfarer lavere marginer som konsekvens av en akselererende inntektsvekst på Island. Software segmentet som helhet har høyere omsetning og stabile marginer sammenlignet med samme periode i 2015. Software segmentet har pågående investeringer i nye produktmoduler som forventes å styrke det finansielle resultatet i tiden fremover.

Landbasert teknologi
 
Det landbaserte segmentet med AquatecSolutions og Plastsveis leverte veldig bra i fjerde kvartal med gode marginer og begge selskapene avslutter året med høy ordrebok. Restrukturering og engangskostnader tilknyttet AKVA groupDanmark reduserer EBITDA for segmentet med 19.9 MNOK i fjerde kvartal. EBITDA er også negativt påvirket av en 4 MNOK earn-out til tidligere aksjonærer i Aquatec Solutions. Det landbaserte segmentet avslutter kvartalet med en sterk ordrebok, som representerer 41 % av den totale ordreboken ved utgangen av 2016.
 
 Ordrebok
 
Vi har opplevd god aktivitet i markedet gjennom hele fjerde kvartal i 2016. Ordreinngangen i fjerde kvartal i 2016 var 561 MNOK (350 MNOK). Ordreboken ved utløpet av fjerde kvartal 2016 var 998 MNOK (649 MNOK). Dette er den høyeste ordreboken noensinne i AKVA group.
 

Balansen

 
Balansen er solid og vi har hatt en sterk operasjonell kontantstrøm i fjerde kvartal. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er 2.2% (8.8%). Vi klarer å holde veldig lav arbeidskapital til tross for rekordhøy aktivitet. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q4 2016 var 256 MNOK (160 MNOK). Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 1,307 MNOK (1,083 MNOK) og 452 MNOK (428 MNOK). Dette resulterer i en egenkapitalprosent på 35% (40%) ved utgangen av Q4 2016.
 

Oppkjøp av Sperre AS – ledende leverandør av ROV-teknologi

 
Sperre AS vil bli kompetansesenteret i AKVA group med hensyn til ROV-teknologi så vel som undervannsteknologi. AKVA group ASA har kjøpt 66% av aksjene i Sperre AS og transaksjonen ble sluttført 4. november 2016. Verdsettelsen av alle aksjene i Sperre AS er satt til 126.9 MNOK.Minoritetsaksjonæren har en opsjon på å selge til AKVA, og AKVA har en opsjon på å kjøpe fra minoritetsaksjonæren de resterende 34% av aksjene etter en treårs periode, hvor prisingen er basert på de finansielle resultatene i denne treårsperioden. Oppkjøpet ble betalt med kontanter og blefinansiert med lån fra Danske Bank.
 

Atlantis Subsea Farming AS

 
I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, etablerte AKVA groupASA selskapet Atlantis Subsea Farming AS den 1. februar 2016 med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. Atlantis Subsea Farming AS har søkt om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskalautvikling og testing av den nye teknologien og driftskonseptet.
 
Den 26. november 2016 informerte Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av en eller flere utviklingstillatelser. Atlantis Subsea FarmingAS vil fortsette dialogen med Fiskeridirektoratet og utarbeide noe tilleggsinformasjon, samt fastsette målekriterier for prosjektet.
 
Utbytte
 
I henhold til AKVA group ASA’s utbyttepolicy vil det bli utbetalt et utbytte på 0.50 NOK per aksje i Q1 2017. Den totale utbytteutbetalingen i Q12017 vil bli 12.9 MNOK. For ytterligere informasjon om utbytte vennligst les den fullstendige kvartalsrapporten og/eller egen børsmelding vedørende utbytte.
 

Framtidsutsikter

 
De biologiske forholdene er fortsatt utfordrende for våre kunder og de fokuserer på å utvikle og forbedre løsninger for å øke produktiviteten og effektiviteten. På samme tid erfarer disse kundene rekordstor inntjening og kontantstrøm. Dette ser vi spesielt bli reflektert i den høye aktiviteten vi erfarer i det havbaserte segmentet i Nordic.
 
Vi forventer økt aktivitet i UK og Chile i 2017, med en solid forbedring fra 2016. I Canada står vi ovenfor økt konkurranse i markedet, og vi har moderate forventninger til utviklingen i 2017. Aktiviteten i Middelhavet representerer en betydelig oppside og vi vil fokusere våre ressurser i denne regionen over de neste kvartalene.

Det landbaserte segmentet er voksende i AKVA group med et høyt aktivitetsnivå. For AKVA grouper det viktig å selektiv og fokusere på prosjektutførelse.
 
Service og ettersalgsmarkedet i Nordic har potensial for ytterligere forbedringer og vi vil sette økt fokus på dette i tiden fremover. Det er også et uutnyttet potensial for dagens kjernevirksomhet, særlig innenfor sourcing og innkjøp.
 
Om AKVA group
 
AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har  792 ansatte, kontorer i 8 land og en omsetning på NOK 1.6 milliarder i 2016. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 30 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.


Kontaktpersoner:


Hallvard Muri
Konsernsjef
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 58 07 50
E-post: hmuri@akvagroup.com

Andreas Pierre Hatjoullis
Finansdirektør
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 92 69 99 33
E-post: aphatjoullis@akvagroup.com