13.02.2017

AKVA group har signert en formell agenturavtale med Egersund Island EHF

AKVA group øker sin satsning på Island og har signert en formell agenturavtale med Egersund Island EHF ved Benedikt Ernir Stefansson. Selskapet skal representere AKVA group og selge oppdrettsteknologi og tilstøtende tjenester til islandske oppdrettere. Avtalen gjaldt allerede fra 1.1.17, men selskapene har allerede samarbeidet i 3-4 år. Kontorplass vil være i Reykjavik.
img 1935AKVA group øker sin satsning på Island og har signert en formell agenturavtale med Egersund Island EHF ved Benedikt Ernir Stefansson. Selskapet skal representere AKVA group og selge oppdrettsteknologi og tilstøtende tjenester til islandske oppdrettere. Avtalen gjaldt allerede fra 1.1.17, men selskapene har allerede samarbeidet i 3-4 år. Kontorplass vil være i Reykjavik. 
 
-Dette gjør vi for å øke vår tilstedeværelse på Island og for å fremme salg og service arbeidet. Hensikten er å kunne følge kundene enda bedre opp på Island gjennom en dedikert representant.  Egersund Island skal fronte AKVA group sine produkter og se på muligheter for ekspansjon og videre utvikling av servicetjenester på Island, Sier Stig Martin Bø som er en av Salgssjefene i AKVA group  
 
Målsetninger med samarbeidet er å øke omsetningen i takt med veksten og satsningen innen Islandsk oppdrett.
 
Etter å ha jobbet mot det islandske markedet i flere år, har markedet for oppdrettsutstyr vært i en rivende utvikling det siste året. Den viktigste bidragsyteren til den raske utviklingen har vært økte investeringer fra norske oppdrettsselskaper og fond med akvakulturbakgrunn i islandske selskap. Dette har ført til en radikal økning i investering av teknologi.
 
Islandske myndigheter har innført en ny islandsk forskrift for oppdrett i sjø, som i stor grad er basert på den norske NS-9415. Dette er en fordel for bransjen. Da unngår man «cowboy» tilstander i starten. Videre har det vært en økt utvikling innen servicetjenester til bransjen med mindre aktører som allerede er godt etablert. Også større selskap har vist sine interesser i dette markedet.
 
På grunn av de økte investeringene, står oppdrettsselskaper nå mye sterkere rustet til å møte vekstplanene på Island. Lave kostnader for investeringer i lisenser til laks og ikke eierbegrensninger på selskaper har også hjulpet i denne sammenheng. Videre har Island fått mer tillit i bransjen, noe som har ført til en økende tro på at Island kan lykkes og bli en stabil lakseprodusent.
 
AKVA group ASA ønsker å være en del av det islandske oppdrettseventyret og bidra til videre utvikling av næringen på Island. Denne avtalen er et resultat av denne satsningen, konstaterer Stig Martin Bø.
 
Planlagte vekst i lakseproduksjon på Island:
graf