28.10.2015

AKVA group kjøper Aquatec Solutions A/S

AKVA har inngått en avtale med selskapene Fokus Invest ApS, J & O Holding, Randbøl ApS og RM Invest ApS for kjøp av alle aksjene i Aquatec Solutions A/S for 35 millioner danske kroner.
aquatec solutions1Kjøpesummen vil bli utbetalt i kontanter ved gjennomføring av transaksjonen, som er ventet å finne sted den 30. september 2015. I tillegg vil AKVA betale et justeringsbeløp basert på netto gjeld og arbeidskapital. Til slutt vil AKVA betale til selgerne et ekstra vederlag, et såkalt (earn-out) basert på Aquatecs resultater EBITDA for 2015 og 2016. Partene har blitt enige om en estimert nåverdi av earn out på 21,6 millioner danske kroner basert på dagens budsjetter og prognoser. AKVA group vil finansiere transaksjonen med et lån fra Danske Bank.


Ledende leverandør
Aquatec er en ledende leverandør av teknologi og løsninger for landbasert fiskeoppdrett.

- Vi er glade for å ønske Aquatec velkommen til AKVA group. Aquatec Solutions har et godt omdømme og en sterk tilstedeværelse, spesielt i lakseoppdrettsregioner i verden, og vil supplere vår landbaserte virksomhet og satsning på en svært god måte, sier Trond Williksen, konsernsjef i AKVA group.
 

Marked i vekst
Transaksjonen styrker AKVA groups posisjonering mot segmentet for landbasert teknologi som ventes å vokse i årene som kommer.

Aquatec opererer over hele verden og leverer landbasert oppdrettsteknologi og løsninger for både salt og ferskvann fisk. Aquatec tilbyr alt fra komplette oppdrettssystemer til oppdrettsutstyr og komponenter. For anlegg i drift gir Aquatec veiledning og støtte.

Aquatec har 25 heltidsansatte i Danmark, med en ytterligere 19 engasjert i konsernets virksomhet i Chile.