25.05.2018

AKVA group lanserer framtidens fôringskonsept

Flexible Feeding lar oppdretteren hente fôr fra hvilken som helst silo til hvilken som helst merd – uten manuell håndtering. Systemet gjør det mye enklere å bruke ulike fôrtyper og gjør det mulig å utvide antall fôringslinjer på eksisterende fôrflåter uten dyre ombygninger av fôrsiloer.
view 9Flexible Feeding er et revolusjonerende nytt tilleggskonsept til Akvasmart CCS fôringsanlegg. Det blir installert typisk åtte til tolv mindre buffertanker med veieceller inne i flåten – en til hver merd – og hovedsiloene blir ikke lenger knyttet til én foringslinje. Et høykapasitets transportsystem henter fôr fra fra hvilken som helst av hovedsiloene slik at buffertankene automatisk blir holdt fulle. Derfra sendes fôret ut til merdene gjennom det tradisjonelle fôringssystemet. Det er også mulig å installere velgerventiler etter buffertankene i tilfeller hvor det er flere merder enn fôringslinjer.

– Systemet gjør hele fôringslogistikken og kalibreringen mye mer effektiv og gjør det enklere å hente ut ulike fôrtyper, pelletsstørrelser og lignende, sier teknologi- og utviklingsdirektør i AKVA group, Trond Severinsen.

Systemet kan tilpasses både nye og eldre flåtemodeller og selges som et tillegg til AKVA groups velkjente fôringsanlegg. Flere ombygde og nye systemer er allerede i drift og etter sommeren skal det leveres to store nye fôrflåter med doble Flexible Feeding transportsystem.

– Kunder som investerer i Flexible Feeding vil kunne oppnå større utfôringskapasitet og store tidsbesparelser. I dag er hver enkelt merd vanligvis koblet til én spesifikk silo via én foringslinje. Det krever mye tid å bytte rundt på fôrslanger, kalibrere og flytte fôr fra én silo til en annen dersom en silo for eksempel går tom, man får et teknisk problem eller må motvirke krenging, påpeker Severinsen.

Transportsystemet som frakter fôret mellom siloene og buffertankene er utviklet av den amerikanske leverandøren Cablevey, som har levert over 30.000 slike systemer siste 40 årene globalt til blant annet store matvareprodusenter. Dette er imidletid første gang at et slikt system blir tatt i bruk i storskala fiskeoppdrett og AKVA group er global eneforhandler.– Hele systemet styres via AKVAconnect i kontrollrommet og er grundig testet ut, både i våre egne utviklings- og testfasiliteter på Bryne, samt hos flere pilotkunder det siste året. Resultatene har vært meget gode. Fôret blir skånsomt og effektivt håndtert og distribuert på en driftssikker måte. Vi er også veldig fornøyd med å kunne levere et konsept som lett kan tilpasses de fleste typer nye og eksisterende flåtemodeller. Det gir en vinn-vinn-situasjon både for oss og kundene, avslutter teknologi- og utviklingsdirektøren, og legger til at det kommer mye mer ny og unik innovasjon fra AKVA groups nye utviklingsavdelingen i tiden framover.
Useful links:
Link til hjemmeside: http://www.akvagroup.com/produkter/merdbasert-akvakultur/f-ringsanlegg/fleksibel-f-ring 
Link til produktark: http://www.akvagroup.com/Downloads/Datasheets/Flexible%20Feeding_NO.pdf

For mer informasjon ta kontakt med:
Regionssjef i nord: Jøran Strand, mobil 952 86 386, epost jstrand@akvagroup.com
Regionssjef i midt: Jørn Sivertsen, mobil 918 43 747, epost jsivertsen@akvagroup.com
Regionssjef i vest: Roy Magne Ohren, mobil 913 12 974, epost rmohren@akvagroup.com
Regionssjef i sør: Tore Obrestad, mobil 908 55 151, epost tobrestad@akvagroup.com

Presse:
Teknologi- og Utviklingsdirektør i AKVA group, Trond Severinsen -
tseverinsen@akvagroup.com, mobil 905 84 632.