03.02.2015

AKVA group lanserer nytt konsept for rensing av spillvann

AKVA group har sammen med Xylem Water Solution Norge AS utviklet en helt unik helautomatisk løsning for biologisk rensing av spillvann. Renseanlegget er designet og spesialbygd for rensing av avløpsvann fra alle typer fôrflåter.
2015 bioakva«Anlegget produseres i PE plast som er et svært slitesterkt og solid materiale. Lang levetid, gjenvinnbart materiale og minimalt med vedlikehold gjør dette til en driftssikker og miljøvennlig løsning», forteller Odd Jan Håland, leder for service og ettermarked i AKVA group Nordic. 

Bio Aqua er et modulbasert anlegg og kan monteres i flere ulike sammenstillinger, noe som gjør denne løsningen spesielt fleksibel og godt egnet for både nye og gamle oppdrettsflåter. Det er mange fordeler ved en slik løsning men de to aller viktigste fordelene er reduksjon av utslipp av biologisk avfall og en total reduksjon i vannforbruket. Ved en optimalt tilpasset løsning kan man redusere det totale vannforbruket med opp til 75 %.  

Den nye flåten til Salaks AS er den første i verden som er utstyrt med dette konseptet og nestleder Ken Rune Bekkeli er godt fornøyd med investeringen.

«Den nye fôrflåten Hjerttinder er en god investering for fremtiden. Den har topp moderne fasiliteter og er utstyrt med markedets første biologiske renseanlegg av denne typen. Vi produserer matfisk på lokalitetene der flåtene ligger og ønsker i prinsippet ikke noe utslipp av organisk avfall eller kloakk her. Ved å investere i denne teknologien kommer vi framtidige sertifiseringskrav i møte på et tidlig tidspunkt, dette gir oss goodwill i markedet. Samtidig som vi vokser i takt med næringa, ruster vi opp for fremtiden», uttaler nestleder Ken Rune Bekkeli og driftsleder Kent Inge Bekkeli.

«Det er også god økonomi i dette. Anlegget gir besparelser på frakt, logistikk og håndtering av vann og septikk», påpeker Odd Jan før han videre kan fortelle at AKVA group ser en økende tendens til satsning på teknologi som er rettet mot å bedre miljøprofilen til oppdretterne langs norskekysten.

«En investering i et biologisk renseanlegg viser at kundene tar fremtidige krav på alvor og satser på bærekraft. Vi utvikler teknologi med fokus på biologien i driften. Miljø og biosikkerhet er viktige drivere for vår utvikling. Skal vi forbli en foretrukket partner innenfor oppdrettsnæringen må vi sørge for å utvikle teknologi som tar høyde for fremtidige krav og tilrettelegger for fremtiden», avslutter Odd Jan Håland.