19.01.2018

AKVA group leverer ny fôrflåte til Arctic Sea Farm

Lokal tilstedeværelse på Island og godt opplæringsprogram var viktige årsaker til at Arctic Sea Farm hf valgte AKVA group som leverandør.
bargeKontrakten gjelder leveranse av en AKVA Center 450 Comfort fôrflåte med åtte fôringslinjer. Den inkluderer også leveranse av kamerautstyr, rotorspredere, el-skap og kabling.

– Vi er i oppstartsfasen på havbasert oppdrett og er glade for å ha knyttet til oss en solid, kompetent og tung utstyrsleverandør, sier CEO Stein Ove Tveiten i Arctic Sea Farm hf.

Flåten skal leveres tidlig på høsten i 2018 og settes i drift på en ny lokalitet i Dyrafjordür i Westfjorden på Island. AC 450 Comfort er en flåte med tidsriktig design og integrerte lagringstanker med stor kapasitet.

– Godt utstyr er en vesentlig suksessfaktor for at vi skal lykkes med vår satsning. Vi har en ambisjon om å komme opp i en produksjon på 2,5 millioner smolt neste år. I år setter vi i drift to nye anlegg og vil gradvis bygge ut virksomheten, sier Tveiten.


CEO i Arctic Sea Farm hf, Stein Ove Tveiten (t.v.), med AKVA groups regionssjef for Sør-Norge og nordiske land, Stig Martin Bø. 

Solid markedsandel
Regionssjef for Sør-Norge og nordiske land, Stig Martin Bø, forteller at AKVA group har jobbet målrettet over lengre tid for å komme inn på markedet i Island.

– Tidligere har vi levert en AC 650 Panorma-flåte til Arnarlax, og senest nå i november solgte vi en AC 450 Comfort-flåte til Laxar som skal leveres i løpet av våren. Med de to siste kontraktene, som begge har opsjoner på ytterligere flåter, samt flåtene vi har levert allerede, har vi nå en høy markedsandel både på fôringsflåter, fôringsutstyr og sensorikk, sier Bø, og legger til:

– Island er et spennende marked med god fart. Her ser vi store muligheter for videre vekst.

AKVA group er, sammen med Egersund Net og Egersund Trading, allerede representert av Egersund Island hf på Island. For å følge opp kundene på best mulig måte, vil AKVA group i løpet av våren også etablere en egen servicestasjon i landet.

– AKVA groups kompetanse og tilstedeværelse på Island var viktige årsaker til valg av leverandør. AKVA group skilte seg også ut ved å tilby en grundig opplæringspakke. Det sikrer oss en god gjennomgang av utstyr og funksjonalitet både før og etter flåten settes i drift, sier Stein Ove Tveiten i Arctic Sea Farm.

Opsjon
Opsjonen i kontrakten med Arctic Sea Farm gjelder tilsvarende flåte, AC 450 Comfort, med samme utstyrspakke. Dersom Arctic Sea Farm velger å innfri opsjonen, vil flåte nummer to bli satt i drift på en ny lokalitet i Patreksfjordür i 2019.