06.10.2016

AKVA group satser tungt på service og tjenester

AKVA group satser tungt på service og tjenester. AD Offshore og Yes Maritime er fusjonert og har endret navn til AKVA Marine Services.
ams31 mars publiserte AKVA group en pressemelding om inngått avtale med AØ Holding AS, Iboard AB and Deep Sea Marine Monica Antonsen om oppkjøp av 58% av aksjene I AD Offshore. I pressemeldingen ble det nevnt at oppkjøpet av AD Offshore AS var et naturlig steg i AKVA group ASAs satsning på å styrke sin posisjon i servicesegmentet til oppdrettsnæringen. «Vi forventer vekst og et økende behov for tjenester og service til oppdrettsnæringen de kommende årene. Vi forventer også å se en konsolidering av aktørene. Etter oppkjøpet vil AKVA group ASA være godt posisjonert for å ta del i denne utviklingen. AD Offshore AS har også betydelige synergier med våre eksisterende aktiviteter i dette segmentet ", uttalte Trond Williksen, konsernsjef i AKVA group ASA den gangen.

Nå, etter oppkjøpet har YesMaritime blitt fusjonert inn i AD Offshore og selskapet har blitt omdøpt til AKVA Marine Services. Eierandelene i selskapet er fordelt mellom AKVA group og tidligere AD offshore med hhv 65% og 35%, hvorav AKVA group eier majoriteten av aksjene. Selskapet drives videre av ledelsen i AD Offshore med Bjørn Schulz, Ansgar Østebøvik og Jarle Birkeland i spissen.

 «Til sammen har vi nå en svært effektiv flåte og vi legger sjel i å være tilgjengelige for kundene våre 24/7. Sikkerhet og Effektivitet er og har alltid vært vårt mantra i AD Offshore og dette vil vi ta med oss videre inn i det nye selskapet» sier Bjørn Schulz, Managing Director.

«Vi jobber i et marked som er preget av stadig forandring og utvikling, og vi er stolte av vår evne til tilpasning og effektivitet. Sammen med AKVA group ligger alt til rette for vekst og å fortsette å levere markedets mest sikre og effektive undervannstjenester til oppdrettsnæringen, skip og rig markedet. Med nye høyteknologiske spylesystemer spyler vi rent oppdrettsmerder raskere og mer effektivt enn noensinne. Ingen slår oss på pris, kvalitet eller tilgjengelighet, det kan jeg love», sier Bjørn Schulz.

AKVA Marine Services har nå totalt 7 spyle/servicebåter, 9 dykkebåter, flere med trykkammare ombord, flere landbaserte dykkersystemer for dykking i henhold til U-103n og IMCA og tilbyr sikre dykketjenester ned til 50m dybde.

«En selvfølge er å alltid ha kunden i fokus og vi tilbyr tjenester basert på hva våre kunder etterspør. Det høres kanskje enkelt ut, men det er faktisk ikke vanskeligere enn det. Vi løser helt enkelt de utfordringer som våre kunder har, alltid, uansett vær og vind eller tid på døgnet. Det er det vi kaller å vare en partner til våre kunder snarere enn å bare være enda en leverandør», avslutter en engasjert Schulz.

AKVA Marine Services leverer undervannstjenester til oppdrettsnæringen og rig/ship industrien fra baser i Bergen, Auklandshavn/Sveio og Knarholmen/Bokn. Hovedkontoret ligger på Torvastad/Karmøy.