23.09.2016

AKVA group Software og Anteo samarbeider om Fishtalk Service Planner

(Trondheim, 23.09.16) AKVA group Software, et datterselskap av AKVA group, inngår et samarbeid med Anteo om en ny «kommandosentral» kalt Fishtalk Service Planner. Løsningen gjør at man nå kan planlegge, gjennomføre og dokumentere serviceoperasjoner fra en mobil plattform.
ags og anteoFra venstre Kjetil Lund - Anteo, Lise Kristin Bjørdalsbakke - AKVA group Software, Arne Bjerge, AKVA group Software, Sverre Marvik – Anteo, Eivind Hjertnes – Anteo, Inge Forseth - AKVA group Software, Kristian Lein-Mathisen – Anteo, Einar Helsø - AKVA group Software

– Med Fishtalk Service Planner får oppdretter og serviceleverandør mulighet til å utveksle informasjon og dokumentasjon på en mer sømløs og intuitiv måte, sier Inge Forseth, daglig leder i AKVA group Software.
 
Alltid oppdatert
Fishtalk Service Planner er utviklet av Anteo i samarbeid med bransjeaktører i Midt-Norge. Løsningen inneholder oppdatert informasjon om oppdrettslokaliteter og status for disse. AIS-data fra Kystverket, lusedata, oversikt over vær- og sjøforhold, samt en komplett oversikt over selskapets egen flåte, ressurser, ordre og arbeidsstatus i et brukervennlig grensesnitt. All informasjon leveres i sanntid.
 
 «Kommandosentral» for operasjoner i havbruksnæringen
Fishtalk Service Planner viser også posisjon og arbeidsstatus på serviceselskapenes flåte, og dermed en oppdatert oversikt over tilgjengelige ressurser i markedet. Det gjør det enklere å beslutte og iverksette tiltak ved lokalitetene.
 
Servicemannskapene får på sin side enkel tilgang til ordre og oppdragsbeskrivelse. Med PC, nettbrett eller mobil kan de enkelt endre arbeidsstatus, legge inn kommentarer, foto og video.
 
Sammen bedre enn hver for seg
Fishtalk Service Planner er integrert med Fishtalk Equipment. Dermed leverer AKVA group Software en komplett service- og vedlikeholdsplattform med full sporbarhet, tilgang til ordre, historikk og dokumentasjon samt en oppdatert oversikt over tilgjengelige ressurser på servicesiden.
 
Næringen må innfri stadig strengere krav til dokumentasjon og sporbarhet. Derfor trenger både oppdrettere og serviceselskap tilgang til systemer som snakker sammen. AKVA group Software og Anteo ønsker å utvikle løsninger videre i samarbeid med våre kunder.
 
– Så lenge det er hensiktsmessig integrerer vi våre løsninger i systemer som kunden allerede benytter. Samarbeidet med AKVA group Software anser vi som en anerkjennelse av kunnskapen vi tilbyr, sier Sverre Marvik, daglig leder i Anteo.
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Sverre Marvik, daglig leder i Anteo.
E-post: sverre@anteo.no. Tlf. 952 84 007.
 
Inge Forseth, daglig leder i AKVA group Software
E-post: Iforseth@akvagroup.com. Tlf. 97 1956 97.
 

 
Om AKVA group Software og AKVA group
AKVA group Software AS med 28 ansatte har kontor i Trondheim, og er ledende på utvikling og salg av programvareløsninger til oppdrettsnæringen i Norge og internasjonalt. Fishtalk-løsningene dekker produksjonskontroll og planlegging for biologi og økonomi, samt ettersyn og vedlikehold av infrastruktur og utstyr.
AKVA group er en ledende leverandør av teknologi og service til den globale akvakulturindustrien, blant annet av integrerte løsninger for produksjonskontroll og planlegging i oppdrett. Selskapet er aktiv i alle markeder, og har kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Island, Canada, Australia og Tyrkia. AKVA group har 750 ansatte.
 
Om Anteo
Anteo er et Rørvik-basert teknologiselskap som utvikler systemer for beslutningsstøtte som bidrar til en bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring. Selskapet utvikler og leverer sanntidsløsninger for overvåking, varsling og logistikk. Anteo samarbeider tett med ledende industri- og forskningsmiljøer i utviklingen av nye og innovative systemer.