26.01.2016

AKVA group stiller på kunnskapsdagen på Vitenskapsfabrikken i Sandnes

img 4536Bilde f.v: Bjørn Pommeresche, Hans Sveinsvoll og Per-Åge Nessa rigger standen til arrangementet som gikk av stabelen i dag.


AKVA group står i disse dager på stand på Vitenfabrikken i Sandnes. Hver dag under kunnskapsdagene besøker 600 elever fra forskjellige videregående skoler i distriktet Vitenfabrikken. Under Kunnskapsdagene får elevene videreformidlet informasjon fra ulike aktører på hvordan realfagskompetanse kan brukes i arbeidslivet.  Det blir fokusert på fagretninger hvor næringslivet trenger kvalifisert arbeidskraft. Arrangementet skjer i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune.

På standen viser AKVA group en del av utstyret som produseres og utvikles lokalt på Bryne. AKVA group startet opp som en grunderbedrift på Jæren med oppfinneren Ole Molaug i spissen. Han fant opp det første sentralfôringsanlegget for oppdrett og det var starten på et teknologisk eventyr for oppdrettsnæringen. Selskapet har vokst seg stort og robust med en imponerende produktportefølje som spenner fra enkeltkomponenter som kamera og sensorer til omfattende totalleveranser av komplekse oppdrettssystemer, inklusive prosesskontroll og styring.

Det er mange muligheter innenfor oppdrettsnæringen, men vi har havnet litt i bakevja fordi oljenæringen har stått så sterkt i regionen. Utfordringene i oleindustrien den siste tiden har gjort at flere nå har fått øynene opp for havets gull og de mulighetene som ligger innenfor oppdrettsnæringen", sier Marketing Manager Renate Hjørnevik. 

Oppdrettsnæringen sysselsetter omlag 25.000 årsverk og hvert årsverk innenfor matfiskproduksjon bidro med en gjennomsnittlig verdiskaping på 3,5 millioner kroner sier en forskningsrapport fra Nofima om ringvirkningene av havbruksnæringen, frigitt i Desember 2014.