17.06.2016

AKVA group var til stede - Aquavision 2016

Aquavision er en havbrukskonferanse i verdensklasse og inviterer næringens topp-ledere og interessenter fra hele verden til Stavanger annethvert år.
aquavision1Konferansen arrangeres av Skretting og morselskapet Nutreco. Siden etableringen av konferansen i 1996, har det etablert seg som en viktig nettverksarena for rundt 400 deltakere fra mer enn 40 land. Det er en visjonær konferanse der bransjen kommer sammen for å diskutere megatrender, utfordringer og muligheter innen bransjen. Konferansen fokuserer på bærekraft, innovasjon, den blå revolusjonen, fremtidens krav til og utfordringer i bransjen. Konferansen adresserer også de store globale utfordringene som er linket til befolkningsvekst, sult og overvekt. Basert på analyser fra FN kan vi forvente at befolkningstallet i verden vil være oppe i 9,7 milliarder mennesker i 2050. Hver dag de neste 40 årene kommer verdens befolkning til å øke med nesten 200000. Vårt matbehov vil øke og konsekvensene av dette er at vi med dagens kurs kan risikere en dramatisk økning i antall sultende.  Samtidig truer i økende grad måten vi produserer og forbruker mat på, selve grunnlaget for hele matproduksjonen. Flere talere pekte derfor på akvakultur som den viktigste, og kanskje den eneste, løsningen som er bærekraftig nok til å tilfredsstille fremtidens behov og etterspørsel etter proteiner fra matproduksjon. Selv Bellona representant Solveig van Nes tok til orde for satsning innenfor havbruk og bedre utnyttelse av mulighetene og ressursene som ligger i havet. 

Tidligere år har Sir Bob Geldof og Kofi Annan vært blandt talerne. Felles for begge var at de oppmuntret til vekst innenfor denne sektoren. "Jeg ber dere ikke om å endre kurs, men jeg ber dere om å akselerere fremdriften. Vi må jobbe sammen hvis vi skal overvinne sult i verden", uttalte Kofi Annan i sin tale under Aqua Vision 2012. Bob Geldof sa at "Målet ikke bare må være å skape levedyktige bedrifter, men også å utvikle en metode for å holde oss i live". 
 
I år var Trude Olafsen fra AKVA group en av talerne, i godt selskap med andre dyktige talere, som for eksempel professor i strategisk ledelse Jamie Anderson, Solveig van Nes fra Bellona, ​​Sir. Sebastian Coe, konsernsjef i Marine Harvest Alf-Helge Aarskog og Pellegrino Riccardi som var både moderator og en av talerne. Det er en ære å bli invitert som en av talerne her, og dette setter AKVA group på agendaen som en viktig bidragsyter innenfor denne bransjen. "Innovasjon og teknologi - en forutsetning for videre vekst" var tittelen på foredraget til Trude Olafsen. AKVA group er med andre ord en del av et stort globalt fellesprosjekt og dette fellesprosjektet er også mye av bakgrunnen for konferansen som har visjonen - Meeting the future tomorrow! 

Trude Olafsen benyttet også anledningen til å fremme Atlantis. Et av de viktigste pågående utviklingsprosjektene i AKVA group. Responsen på Atlantis har vært enorm etter foredraget, og særlig folk fra utlandet har kontaktet Trude Olafsen for å få mer innsikt i prosjektet.
 
Fullt program og mer informasjon om foredragsholderne og presentasjonene er tilgjengelig på www.aquavision.org. Hvis noen er interessert i å høre mer om Atlantis, kan de kontakte Trude Olafsen på tolafsen@akvagroup.com