04.10.2016

AKVA groups første fôrflåte til Iran

Den første fôrflåten fra AKVA group er levert til Iran og den ble nylig losset i havnebyen Bandar Abbas i den Persiske Gulf. Dette er en del av fase 3 i en stor rammeavtale med selskapet Niksa Co. som bygger Irans største sjøbaserte oppdrettsanlegg utenfor Gorzeh like nord for Kish Island.
am320 unloaded bandar abbasAKVA group har designet og levert hele oppdrettsanlegget basert på de samme velutprøvde teknologiprinsippene som benyttes i laksenæringen. Inkludert i leveransen er 24 Polarcirkel plastmerder, nøter, fortøyninger, 320t fôrflåte med Quattro fôringsanlegg, kamerasystem og arbeidsbåter. For å sikre faglig dimensjonering og prosjektering har AKVA group gjennomført et detaljert forprosjekt og lokalitetsundersøkelse, inkludert strømmålinger, bølgemodellering, bunnundersøkelse og så videre. I den grad det er mulig, har NS9415;2009 blitt brukt gjennom hele design og leveranseprosjektet for å sikre at alle sikkerhetsmarginer er ivaretatt og at biomassen sikres. Opplæring av kundens driftspersonell er også en viktig del av partnerskapet med Niksa.

Hele anlegget skal være ferdig innen utgangen av 2016 og vil ha en årlig produksjonskapasitet på 3000 tonn Barramundi og Europeisk Sea Bream.