28.10.2016

AKVA kjøper 66% av Sperre AS

AKVA group ASA har i dag inngått avtale om kjøp av 66% Sperre AS. Sperre er et ledende ROV og subsea teknologiselskap innenfor akvakultur, og en velrenommert leverandør av ROV og subsea teknologi til oljeservice så vel som maritim industri.
ny fnc8"Kjøpet av Sperre representerer et strategisk grep for AKVA group ASA for å ta en ledende posisjon innenfor ROV og subsea teknologi til akvakultur. Vi forventer at markedet for ROV og subsea teknologi vil vokse i årene som kommer i takt med at akvakulturindustrien utvikles og beveger seg til mer eksponerte lokaliteter og operasjoner. Vi ser også klare synergier med vår eksisterende aktivitet blant annet innenfor oppdrettsservice i AKVA Marine Services AS. Sperre er et fremragende selskap innenfor sitt teknologiområde og gir AKVA et tilstedeværelse i det ledende clusteret for subsea teknologi ved sin lokalisering på Notodden i Telemark. Målet er å videreutvikle selskapet i dette miljøet og bygge vider på de gode menneskelige ressursene selskapet allerede besitter», sier Trond Williksen, CEO i AKVA group ASA.

«Vi er stolte av å bli en del av AKVA som er et solid selskap både nasjonalt og internasjonalt. Med AKVA sitt nettverk vil vi sammen vokse og ta større markedsandel i de ulike næringene. Dette er i henhold til Sperre sin strategi om videre utvikling av selskapet og teknologien» sier Thor Olav Sperre, daglig leder i Sperre AS.

Sperre er lokalisert på Notodden og er strategisk posisjonert i det ledende subsea teknologi clusteret i Norge. Selskapet innehar betydelige ressurser og kompetanse på utvikling og produksjon av en vidt utvalg av ROV løsninger med anvendelse i akvakultur så vel som mot oljeservice og marine industrier. Sperre har i dag 15 ansatte. I 2015 hadde Sperre en omsetning på 81,9 MNOK og et resultat etter skatt på 14,3 MNOK.