30.08.2017

AKVA sikter seg inn på det globale tilapiamarkedet med «LEGO-fiskeoppdrett»

Havbruksteknologiselskapet AKVA group lanserte sitt nye, modulbaserte merdsystem for nye markeder på AquaNor 2017 i Trondheim, Norge.
modular cagesTrond Severinsen, direktør for teknologi og utvikling, sa at AKVA planlegger å sikte seg inn på de «globale markedene for tilapia og små merder» med det nye produktet, som er et kostnadseffektivt «hjørnestykke» som AKVA leverer til distributører og kunder, som deretter kan skaffe sine egne flyte- og koblingsrør og bygge merder etter egne spesifikasjoner.

«Til tross for forskjellene i beløp som investeres i merdanlegg i Norge og steder som India, er de siste 2,5 ganger dyrere per kubikkmeter», sa Severinsen.

«Mange merdsystemer i India, Sør-Øst Asia og Afrika er verken godt designet eller konstruert, de kan være farlige å arbeide på og vil ofte være utsatt for store skader når uvær oppstår – det krever godt ingeniørarbeid og smarte forbedringer, samtidig som kostnadene holdes på et minimum.”

AKVA ser også på Kina og Russland som potensielle markeder, der oppdrett av tilapia, ørret, abbor og andre ferskvannsarter gjennomføres i mindre skala av familier eller små grupper.

Det er søkt om patent for det nye merddesignet, og neste skritt er at et par selskaper tester utstyret i praksis. Ett av dem er Indias West Coast Group – der Undercurrent News tidligere har omtalt samarbeidet med AKVA om dette prosjektet. Det andre er en afrikansk tilapiaoppdretter.

Severinsen bemerket at for å holde kostnadene til et minimum, har AKVA valgt «å ikke gjennomføre omfattende testing av det unike hjørnebrakettkonseptet ennå, men stoler på at deres svært erfarne designere og eksperter vet at den vil fungere».

«Vi antar at hjørnestykkene vil være de sterkeste delene i disse merdene. Kunder kan bruke alle rørstyrker for å koble dem sammen, avhengig av hva de er villige til å betale. De kan til og med bruke bambus hvis de klarer å skaffe det med en diameter på 250 millimeter».

«I bunn og grunn kan man gjøre hva som helst med dem: legge til plattformer, rekkverk rundt merder, bygge fôrlagringsflåter og arbeidsplattformer. Enkelte snakker til og med om å snu dem 90 grader, bygge en ramme og dekke den med en presenning for å lage et tak».

«Dette konseptet er akkurat som LEGO. Jeg er faktisk ganske spent på å se hva folk kommer til å skape med dem».

«Investeringen i høyttrykkstøpingen av hjørnestykkene var ikke ubetydelig – rundt 1 million euro for støpeformen og robotsystemet som styrer produksjonen – men nå betyr det automatiserte systemet at de kan produseres døgnet rundt, 365 dager i året, med kun sporadisk tilsyn og vedlikehold», sa Severinsen.

West Coast-direktør Rahul Kulkarni fortalte Undercurrent på AquaNor at selskapet hans vil ha enerett på distribusjon av AKVA-produkter i India og andre nærliggende regioner.«Vi kjøper komponentene fra AKVA, og skaffer de andre delene og setter sammen merdene for kjøperne etter deres spesifikasjoner», sa han, og forklarte at denne ordningen var fornuftig fra et kulturelt synspunkt med tanke på salg.

​Kilde: Undercurrent News, Neil Ramsden : Original article