12.07.2017

Avtale om nytt oppdrettsanlegg for forskning og avl på Rognkjeks

Namdal Rensefisk AS har inngått en avtale med AKVA group og Plastsveis for bygging av et oppdrettsanlegg for forskning og avl på Rognkjeks.
rognkjeksAnlegget er bygget på gjennomstrømning, og ikke RAS. Dermed er jo filtrering og rensing via UV i tillegg til oppvarming spesielt viktig. Anlegget skal leveres med inntaksystem med pumping, filtrering og lufting av sjøvann, hvor vannet så fordeles ut på eksisterende avdeling og til det nye anlegget. Det skal leveres med finfiltreringssystem med trommelfilter og UV for vann som skal til fisken i forskningsanlegget. Energianlegget skal sørge for justering av temperatur fordelt på forskjellige soner, og for noen kar blir det individuell temperaturstyring opp til 12 grader. Det skal leveres karsystem for rognkjeks fra egg til voksen fisk, avløpsfiltrering og avløpssystem.

Det som skiller dette anlegget fra andre anlegg, og fra resten av oppdrettsanlegget på Namdal Rensefisk er filtreringsgrad og temperaturstyringen. Aqua Gen og Namdal Rensefisk har stillt høye krav til filtrering og temperaturstyring, noe som har stor påvirkning på kompleksiteten til anlegget. Fra å legge en enkelt ringledning under alle karene, og enkle avløpsrør fra karene og ut igjen i sjøen, blir vi nødt til å kontrollere både innløp og avløp separat til mange soner og individuelle kar. Filtreringen krever mange ekstra filter som er både dyre og som bringer med seg en hel del infrastruktur i form av rør, ventiler, sensorer, styringselektronikk, m.m.

Energianlegget består av varmepumpe og vekslersystem som må være fleksibelt slik at individuelle temperaturer kan oppnås i forskjellige soner og kar. En annen side med energianlegget er at varmen fra avløpsvannet bør gjenvinnes, og det betyr at avløpsvannet må renses og pumpes gjennom varmevekslere før det blir sendt ut i sjøen igjen. For å kunne levere jevnt trykk og totalgassmetting i vannet må vannet leveres fra egne leveltanker som står til slutt i inntakssystemet (sjøvannsinntak, filtrering, energi, lufting).

-Vi har jobbet mot denne kontrakten siden høsten 2016 og det er veldig hyggelig å nå ha kommet så langt i prosessen at planene skal realiseres. Det er kjekt å følge kunden i dette spennende prosjektet og vi skal gjøre vårt for å gjøre oss fortjent til tilliten, sier Sten Roald Lorentzen.

Fremdriftsplanen er ikke helt klar enda, men det anslås en byggetid på ca 10 mnd. Det vil gå med ca 9000 timer montasje på anlegg og 5000 timer i produksjon på Berg. Anlegget skal i drift på Lauvsnes i Flatanger.