03.08.2015

Bruk av online målinger av miljødata på Fôrsenteret til SalMar

Fôrsenteret til SalMar på Senja har i dag ansvaret for å fôre opp mot 14 lokaliteter.
2015 aos onlineNå i sommer er det 11 lokaliteter med fisk som fôres fra Fôrsenteret, og driftssjef Alf Arild Jakobsen forteller at de kjører to skift i døgnet á 4 mann og fôrer fra kl 04.00 om morgenen og til kl 24.00 på kvelden. De har investert i AOS-systemet til AKVA group og de logger temperatur og oksygen på alle lokalitetene hvert 10 minutt gjennom hele døgnet. De har salinitetsmåler på en lokalitet og nå er de i ferd med å sette ut strømbøyer på 4 lokaliteter. Han vil gjerne dele noen av sine erfaringer med leserne av AKVA News.

«Vi sjekker nå hele tiden oksygen-nivået i merdene mens vi fôrer. Vi ser at oksygennivået til tider kan bli lavt i merdene der det brukes luseskjørt – og det gjelder særlig på liten fisk. Stor fisk ser ut til å skape såpass mye omrøring med egen svømmeaktivitet slik at oksygennivået opprettholdes, men det gjelder ikke for liten fisk. På Realfish løsningen (web-siden der oksygenmålingene kommer opp – se figur) kan vi følge med på om oksygen-nivået er optimalt eller ikke og justere fôringen deretter. Oksygen-nivået blir ofte bedre utover dagen og når vi fôrer over et såpass langt tidsrom som vi gjør, kan vi unngå å fôre i perioder da oksygen-nivået ikke er bra.

Vi har også begynt å ta i bruk salinitetsmålinger for å finne ut mer om hvordan ferskvannslag påvirker lokaliteten – særlig de lokalitetene som ligger i et fjordsystem.

Strømmålerne som settes ut i disse dager skal vi bruke til å avdekke hovedstrømretningen på lokalitetene og bygge kunnskap om hvordan strømmen oppfører seg. Vi er opptatt av å få kontinuerlige målinger på flere dyp, og vi vil mer aktivt bruke informasjonen til å styre fôringen – eksempelvis unngå strømtopper og hvordan vi skal plassere sprederen i merda.

Systemet gir oss også mulighet til å analysere dataene på en god måte slik at vi kan lære den enkelte lokalitet å kjenne på en bedre måte. Vi har selvsagt også muligheter for å sammenligne lokaliteter, og vi bygger spesialkompetanse knyttet til miljøforhold og fôring på en helt annen måte enn vi har klart tidligere – det blir et spennende kompetansemiljø her på Fôrsenteret. Vi ser at AOS-systemet vil bidra godt inn i arbeidet med å utvikle kompetansen vår og at det gir oss en mye bedre kunnskap om hva som skjer på lokalitetene.»