29.04.2014

Cermaq satser på EcoNet

Cermaq har nylig inngått avtale med AKVA group for levering av Polarcirkel EcoNet og plastmerder for en hel lokalitet i Steigen i Nordland. Kontrakten er på ca. 14,5 MNOK og utstyret skal leveres i 2Q/3Q - 2014.
econet installation at cermaq norway 11Cermaq satser på EcoNet


Cermaq har nylig inngått avtale med AKVA group for levering av Polarcirkel EcoNet og plastmerder for en hel lokalitet i Steigen i Nordland. Kontrakten er på ca. 14,5 MNOK og utstyret skal leveres i 2Q/3Q - 2014.

Selskapene har samarbeidet om testing og videreutvikling av EcoNet konseptet siden tidlig 2012 da den første 120m noten ble installert hos Cermaq i Steigen. Det er de gode produksjonsresultatene av denne testingen som ligger til grunn for nå å bruke EcoNet i storskala. Nøtene i det nye komplette anlegget vil nå ha en omkrets på hele 160m og en dybde på 34m.

Snorre Jonassen, Direktør i Cermaq Norway AS, bekrefter de meget gode produksjonsresultatene fra testingen av EcoNet. Vi flyttet 1,5 kg fisk inn i EcoNet merden i juni 2012 og slaktet 6,5kg fisk etter 7 måneder i sjøen med en fôrfaktor på 1,09 biologisk og 1,10 økonomisk.  Jeg var veldig spent på hvordan det var å handtere nota under levering og avlusning. Men vi kunne bruke standard prosedyrene i Cermaq til dette. Econet har også den fordelen at man ikke risikerer maskebrudd da man ikke bruker stålkroker til å line opp nota. På spørsmål om hvorfor resultatet ble så godt svarer Jonassen; Sannsynligvis er den gode vanngjennomstrømningen i EcoNet den viktigste årsaken. Rett og slett bedre vannkvalitet og miljø for fisken. I tillegg anser vi denne noten som meget rømningssikker i forhold til tradisjonell not.

Trond Severinsen, Driftsdirektør – Eksport i AKVA group ASA, har hatt hovedansvaret for selskapets internasjonale satsing på EcoNet siden 2009. Han er enig i Jonassens kommentarer. EcoNet er laget av PET monofilament som har en meget hard og glatt overflate. Dette gir svært lav vannmotstand grunnet svært liten «total våt overflate» sammenlignet med multifilament (fibernot). Glatt overflate gjør også notvasking i sjø svært effektivt. I tillegg er nettingpanelene termoformet i «strikkemaskinen» slik at maskene og notveggen forblir stivere og maksimalt utspilt selv i sterk strøm uten deformering av notmaskene. Dette betyr også 70-75 % lavere vekt på bunnring sammenlignet med det normale. Not og utstyr blir dermed lettere å jobbe med og det øker sikkerheten for folk som skal håndtere utstyret. Sist men ikke minst gir vi våre kunder en mulighet for å redusere faren for rømming av fisk ved bruk av denne nye not teknologien i lakseoppdrett.

Utover kravene i NS9415-2009 så har vi også gjennomført omfattende testing hos SINTEF for å dokumentere ytterligere unike materialkvaliteter ved EcoNet. Dette inkluderer høy bruddstyrke, motstandsdyktighet mot gnag, meget lang levetid og generell økt rømmingssikkerhet. Noten er nå NS9415 sertifisert til å stå i sjøen i 14 år, noe som også eliminerer handtering av noten og derved også en betydelig rømmingsrisiko og driftskostnad. Tester viser også at 20 år gammelt EcoNet fra Japan fortsatt har hele 95% av opprinnelig bruddstyrke. Nærmere 150 EcoNet brukes i dag i større skala av Tassal Group i Tasmania, Grieg Seafood Hjaltland på Shetland og Fega Group i Indonesia, i tillegg til utstrakt bruk i Japan, avslutter Severinsen.trond severinsen with econet sample2


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Snorre Jonassen, Direktør, Cermaq Norway AS
Snorre.Jonassen@cermaq.com
Mobil: +47 - 918 58 861
 

Trond Severinsen, Driftsdirektør – Eksport, AKVA group ASA
tseverinsen@akvagroup.com
Mobil: +47 – 905 84 632