01.07.2015

Connect til Chile

AKVAconnect til Nova Austral i Chile. Den første installasjonen av AKVAconnect kontroll plattform for kamerasystemer som bruker fiberoptikk, vil foregå i Punta Arenas i løpet av vinteren 2015.
2015-connect-to-chileBilde: AKVAconnect gir full oversikt.

Systemet vil koble sammen og kontrollere SmartEye 360 kameraer og SmartWinches på Nova Austral Coockburn laksefarm. Denne kunden har også gitt AKVA group Chile oppdraget med å levere ytterligere teknologi til dette området, for eksempel så skal de ha tolv nye 40x40m Wavemaster Stålmerder og Akvasmart fôringsanlegg.

Flere av deres fôringsanlegg på andre lokaliteter er også oppgradert. Andre kunder i Chile viser også stor interesse for det nye AKVAconnect systemet, og erfaringer fra Nova Austral forventes å bidra til videre installasjoner i denne store lakseoppdrett regionen.