30.06.2015

De Forenede Arabiske Emirater investerer i akvakultur

AKVA group har levert et splitter nytt resirkuleringssystem hvor det skal drives med stamfisk, klekkeri og nursury for marine arter.
2015-united-arab-emiratesBilde: Mange små enheter gjør det mulig å fremstille et bredt spekter av forskjellige arter.

I mars 2015 overleverte AKVA group et klekkeri og oppdrettsanlegg for marin fisk til Miljøverndepartementet & Water of UAE. Oppdrettsanlegget består av resirkuleringsanlegg for stamfisk, klekkeri og nursury. Initiativet er første trinn i en langsiktig strategi for å utvikle havbruksnæringen i regionen. Villfiskbestander i Gulfen har gått ned, og den lokale fiskeindustrien lider. Håpet er at den nye nasjonale strategien for havbruk vil gi mulighet for nye bedrifter og verdikaping.

AKVA group leverte og installerte utstyret og systemet i samarbeid med det UAE baserte selskapet ANAF og en lokal entreprenør, Ghantoot.

Anlegget er designet for en produksjon på 10 millioner marine fiskeyngel. Designet med flere små fasiliteter gjør det mulig å produsere flere ulike arter og vurdere deres kommersielle verdi.

Service og oppfølging i den daglige driften vil bli utført av ANAF i tett samarbeid med spesialister fra AKVA group for å sikre at systemet fungerer optimalt.