20.05.2015

EcoNet - Høy ytelse og redusert risiko

EcoNet sørger for maksimal vanngjennomstrøming og gir optimal vannkvalitet og et supert miljø for fisken.
2015 econetSiden AKVA group introduserte EcoNet til laksenæringen for første gang i 2009, har selskapet brukt betydelige ressurser på omfattende testing, dokumentasjon og NS9415 2009 sertifisering. Dette er gjort i nært samarbeid med den italienske produsenten Maccaferri Industrial Group, Sintef i Norge og viktige kunder over hele verden. Før dette har oppdretterne i Japan brukt og utprøvd dette unike netting materialet i mer enn 20 år. I dag er EcoNet brukt til storskala lakseoppdrett av Cermaq Norge, Grieg Seafood Hjaltland (Shetland) og Tassal i Tasmania (kalt Kikkonet i dette markedet).

Cermaq Norge og AKVA group har samarbeidet om testing og videreutvikling av EcoNet konseptet siden begynnelsen av 2012 da den første 120m omkrets noten ble installert på Cermaq i Steigen, Nord Norge. I løpet av våren 2014 bestilte de EcoNet til ytterligere et komplett oppdrettsanlegg med 160m merder, Nøtene til dette anlegget har en omkrets på 160 meter, en diameter på 51 meter og en dybde på 34 meter. Deretter bestilte de flere EcoNet til et annet anlegg i April 2015. Det er de gode produksjonsresultatene fra testingen og fullskala produksjonen av flere fiske generasjoner som er årsaken til at Cermaq har fortsatt å bruke EcoNet i lakseproduksjonen.

Snorre Jonassen, direktør i Cermaq Norge AS, bekrefter de gode produksjonsresultatene. «Vi satte ut 1,5kg laks i EcoNet merdene i juni 2012 og høstet 6,5kg laks bare 7 måneder senere, med en biologisk FCR (fôrfaktor) på 1,09 og økonomisk FCR på 1,10. Jeg var usikker på hvordan det var å håndtere EcoNet under innhøsting og lusebehandlinger, men vi har ikke hatt noen problemer med håndtering og benytter oss av Cermaqs standardprosedyrer for håndtering av not. En annen fordel med EcoNet er også at vi eliminerer risikoen for å slite hull i noten under løfting og vi trenger ikke å bruke stålkroker til å dra opp og holde noten på rekkverket.

Mer enn 250 EcoNet og Kikkonets har nå blitt solgt over hele verden.

På spørsmål om hvorfor han mener de oppnådd så gode resultater med EcoNet svarer Jonassen: «Det er nok den gode vanngjennomstrømningen som er den viktigste faktoren her. Optimal vanngjennomstrømning gir rett og slett bedre vannkvalitet og miljø for fisken. I tillegg til dette har vi også vurdert EcoNet som en mer rømningssikker løsning enn tradisjonelle nøter.

Trond Severinsen, COO for eksportavdelingen i AKVA group ASA, har vært ansvarlig for EcoNet konsept siden 2009. Han er enig med Mr. Jonassen kommentarer. EcoNet er laget av PET monofilament som har en meget hard og glatt overflate. Dette resulterer i meget lav vannmotstand i forhold til multifilamentfiber (garn) som har helt andre egenskaper. Glatt og hard overflate gjør også at rengjøring av EcoNet kan gjøres raskt og effektivt.

Kunder hevder at de rengjør EcoNet dobbelt så fort som vanlig garn. I tillegg er nettpanelene termoformet i en helt spesiell maskin, slik at nettmaskene og notveggen forblir stive uten deformasjon, selv i sterk strøm.

Den lave vannmotstanden i noten tillater også bruk av lettere bunnring (sinkertube) (10-15 kg / m sammenlignet med 40 til 70 kg / m). Dette forenkler håndtering av noten i l��������pet av høsten.

Sist men ikke minst så bidrar EcoNet til å redusere risikoen for rømming av fisk ved hjelp av denne not teknologien. Dette har på bakgrunn av dette også blitt delt ut flere nye "grønne konsesjoner" til oppdrettsanlegg i Norge der EcoNet har vært utslagsgivende som hovedkonsept for søknaden, sier Severinsen.

Rundt om i verden, har EcoNet vist seg svært motstandsdyktig mot rovdyrangrep (Sel, Hai, Barracuda etc.) på grunn av materialstyrken i PET monofilament og den semi-rigide og stramme notveggen. Skulle det oppstå en skade på noten så vil den semi-rigide strukturen gjøre at noten har selvlukkende egenskaper som hindrer rømning. Termostøpt dobbeltvridd PET mesh forhindrer også rakning.


I tillegg til minstekravene i NS9415, 2009 (Norsk Standard for oppdrettsutstyr), har vi også gjennomført ytterligere testing ved SINTEF i Norge for å dokumentere flere unike EcoNet materialegenskaper. Disse testene dokumenterer høy strekkfasthet, høy motstand mot gnag og slitasje og lang levetid.

EcoNet er nå NS9415 sertifisert til å stå i sjøen i 14 år. Dette eliminerer også behovet for hyppig håndtering eller bytte av garn, noe som også gir en betydelig reduksjon i risiko og lavere driftskostnader. Flere designdetaljer blir kontinuerlig forbedret i samarbeid med våre kunder, og EcoNet er et vel utprøvd not konsept også i stor-skala lakseoppdrett, avslutter Severinsen.

EcoNet er nå tilgjengelig i 3 forskjellige sekskantede maskevidder og PET garntykkelse:

• Liten: 35mm bred x 43mm høy mesh åpning / 2,5mm Ø PET tråd. (Brukt til 150g laksesmolt og oppover).

• Stor: 45mm bred x 71 mm høy mesh åpning / 3,0mm Ø PET tråd.

• Super Store: 73mm bred x 100mm høy mesh åpning / 3,5mm Ø PET tråden (egnet som predatornett).


Av Trond Severinsen
Chief Operating Officer - Eksport
AKVA group ASA