18.06.2015

Eksponert satsing i Herøy

Seløy Sjøfarm investerer i ny og ekstra stor fôrflåte fra AKVA group. Målet er å effektivisere driften og produksjonen og å dra maksimalt nytte av de optimalet miljøforholdene på denne lokaliteten.
2015 new barge remoteI samdrift med Sinkaberg Hansen startet Seløy Sjøfarm produksjon av laks på lokaliteten Gåsvær i Herøy kommune ytterst på Helgelandskysten for fem år siden. Veksten har vært god, og selv om det kan blåse friskt der ute har selskapet ikke hatt rømming, og de har heller aldri hatt behov for å avluse fisken.
 

Dobler størrelsen

For å utnytte de gode miljøforholdene investerer Seløy Sjøfarm nå i en stor og moderne fôrflåte. "Laksen vokser raskt og trives godt i sjøen ved Gåsvær, men av og til er det så værhardt at fôrbåtene har problemer med å legge til. Derfor skal vi bytte ut en gammel fôrflåte med en av AKVA group sine største og nyeste modeller", sier Jan Erik Jakobsen i Seløy Sjøfarm.
 

En flåte for fremtiden

AB 650 Comfort er 33 meter lang og 19 meter bred, har eget kaianlegg og lagringskapasitet for 650 tonn fôr og 100 tonn utstyr. Flåten leveres med full kamerapakke for overvåking i alle merder og ombord i flåten. Det er bofasiliteter til fire personer som skal bo og jobbe om bord og komforten for de ansatte er godt ivaretatt. Under ekstreme værforhold vil det likevel være mulig å styre produksjonen fra land.

"Dette er en fôrflåte som tar høyde for fremtidige krav og tilrettelegger for stordriftsfordeler. Å drifte en eksponert lokalitet langt fra land��������������kan være en utfordrende oppgave. En stor fôrflåte med alle fasiliteter og god lagringskapasitet om bord effektivisere driften ved Gåsvær, samt bidra til tryggere arbeidsforhold for mannskapet", sier Jørn Sivertsen, salgssjef i AKVA group. "Vi ser denne trenden mot mer fleksible løsninger, med større og mer selvhjulpne fôrflåter/anlegg i mange deler av Norge. Bare for noen år siden ble de fleste oppdrettsanleggene driftet fra landbaser i nærheten. Nå er ofte oppdrettsanleggene flyttet lenger ut i mer eksponerte områder, noe som er mer krevende driftsmessig men som likevel bidrar til en overlegen vannkvalitet. Vannkvalitet en viktig suksessfaktor for lønnsom lakseoppdrett", sier Sivertsen.


Stoler på produsenten og på lokaliteten

For Seløy Sjøfarm er dette en ganske stor investering, men de stoler på at både lokaliteten og AKVA group vil prestere.
"Vi har kjøpt to fôrflåter fra AKVA group tidligere, og har vært veldig godt fornøyd, så vi er sikre på at de vil levere varen denne gangen også", sier Jacobsen. Han legger til at erfaringene med lokaliteten så langt er så gode, at det har all grunn til å tro at lokaliteten skal prestere også fremover.