20.03.2018

Et fruktbart samarbeid

Samarbeidet med AKVA group får Marketex Marine til å se lyst på framtiden. Selskapet, som har spesialisert seg på bygging av fôrflåter, har gjort betydelige investeringer for å øke produksjonskapasiteten og sikre gode arbeidsforhold.
img 1519 front-webMarketex Marine er en av AKVA groups viktigste samarbeidspartnere for bygging av fôrflåter. Skipsverftet, som har røtter tilbake til 1912, ligger i Estlands hovedstad Tallin og engasjerer opptil 120 medarbeidere. Samarbeidet med AKVA group startet i 2004 og har så langt resultert i over 200 flåteleveranser. Nå har verftsleder Dimitri Gornostaev tatt grep for å ytterligere øke volumet.

– Bygging av fôrflåter står for 99 prosent av omsetningen vår og blir vårt viktigste fokusområde også framover. I fjor leverte vi 17 flåter, de fleste på oppdrag fra AKVA group. Ambisjonen er å øke til 24 flåter i året i løpet av de neste årene, sier han.


Marketex Marine har levert over 200 fôrflåter til AKVA group. 

For å få til det er det gjort betydelige investeringer på verftet – og mer skal komme. En ny linje for sammenstilling og robotiserte operasjoner er allerede på plass, det samme er en ny, 30 x 70 meter stor malingshall, nye kraner og mer avansert produksjonsutstyr.

– Oppgraderingene gjør oss i stand til å redusere produksjonstiden slik at vi kan ta på oss enda flere oppdrag, forklarer Gornostaev, som håper å kunne ta over en enda større del av AKVA groups flåteproduksjon.

– Marketex har dyktige fagfolk og samarbeidet fungerer godt. For oss er det viktig å ivareta at arbeidet lever opp til norske kvalitetskrav og at prosjektene levert til avtalt tid. Her synes vi Marketex gjør en god jobb. De har også god orden i arbeidet sitt og installasjonene om bord blir lagt pent opp, sier prosjektleder i AKVA groups flåteavdeling, Per Kåre Fuglestad.


Selskapet har gjort betydelig investeringer for å øke kapasiteten.

Fleksibilitet er et annet stikkord. AKVA group tilbyr kunden stor grad av skreddersøm og noen ganger blir det bestilt endringer også etter at arbeidstegningene er ferdigstilt.

– Selv om vi forsøker å få på plass all informasjon så tidlig som mulig, er det ikke alltid mulig å forutse alle behov i designfasen. Endringer kan være utfordrende, men vi gjør så godt vi kan for å løse nye behov på best mulig vis, sier Dimitri Gornostaev, som anser gode arbeidsforhold som et viktig premiss for å lykkes.

– Arbeiderne er vår viktigste ressurs og de skal ha det godt på jobb. I løpet av de siste ti årene har vi vært gjennom store forbedringer på HMS-siden og har blant annet investert i luftrensing og bedre arbeidslys, sier vertslederen, og legger til:

– Noe av det viktigste vi kan gjøre for å holde oppe motivasjonen, er å sørge for en jevn ordreinngang. Arbeid gir trygghet.

Med en jevnt stigende etterspørsel etter fôrflåter fra AKVA group, er sjansene gode for at vertslederen vil kunne skape god jobbtrygghet også de kommende årene. 


Å sikre en god tilstrøm av nye ordrer er viktig for å gi verftets arbeidere jobbsikkerhet, forteller vertsleder Dimitri Gornostaev.