27.12.2017

Først ute med viktig sertifiseringsprosess

AKVA groups oppdrettstanker for landbaserte oppdrettsanlegg vil om kort tid være sertifisert etter NS 9416-standarden. Sertifiseringen blir utført av DNV GL.
sertifisering1. januar 2018 trer «Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk» i kraft i Norge. Den sier blant annet at alle anlegg må ha innhentet brukstillatelse fra Fiskeridirektoratet innen 1. januar 2021. For å få brukstillatelse, må alle komponenter som har betydning for rømningssikkerhet innfri kravene i NS 9416: 2013-standarden. Det betyr blant annet at alle nye kar, slanger og rør må være produktsertifisert. 

AKVA groups datterselskap Plastsveis, som produserer kar til landbasert oppdrett, har engasjert DNV GL til å gjennomføre sertifiseringen. DNV GL, som nylig ble akkreditert av Norsk Akkreditering for å kunne gjennomføre sertifiseringer etter krav i forskriften og NS 9416, er godt i gang med arbeidet. 

– Vi har gjennomført selve sertifiseringsarbeidet hos Plastsveis og avventer kun en formell godkjenning av fra  Norsk Akkreditering av vårt første sertifiseringsoppdrag, sier Per Lyslo Kristiansen, salgsleder hos DNV GL. 

NS 9416:2013 har til hensikt å forebygge rømming av fisk, som både kan gi store økonomiske tap og uheldige miljøpåvirkninger. Salgssjef for Landbasert i AKVA group, Ole Gabriel Kverneland, forteller at dette er noe selskapet tar på største alvor. 

– Vi er opptatt av å være i forkant og levere produkter av en slik kvalitet at vi unngår farlige situasjoner for menneskene som jobber på anleggene. Sertifiseringen bekrefter nettopp dette og gir en ekstra trygghet til våre kunder, sier han.