17.02.2015

Felles pressemelding fra Egersund og Wheatsheaf

Med henvisning til pressemeldingen fra 4. februar 2015 vedrørende salget fra Egersund Group AS («Egersund») av 3,7 millioner aksjer i AKVA group ASA («AKVA») til Wheatsheaf Investments Limited («Wheatsheaf»).
corporate profile image fish 2Wheatsheaf og Egersund er fornøyd med å fullføre denne transaksjonen, som etablerer Wheatsheaf, nok en annen strategisk, langsiktig investor, som en betydelig minoritetsaksjonær i AKVA Group, med en eierandel på 15,1 %. Egersund beholder aksjemajoriteten i AKVA Group, og bekrefter sammen med Wheatsheaf sin langsiktige forpliktelse om å støtte ledelsen i den videre utviklingen av AKVA som markedsledende leverandør av teknologi og tjenester til den globale oppdrettsindustrien.

Wheatsheaf ble etablert av Grosvenor Estate i 2012. Porteføljen fokuserer på utvalgte investeringstemaer, som alle søker å bedre ressurseffektiviteten i matproduksjon. Investeringsfokus er på sektorer som husdyravl, gjenvinning av næringsstoffer, havbruk, alternative proteiner og energieffektivitet. Wheatsheaf investerer i selskaper og deres ledelse som deler visjonen om å finne måter å produsere mer med mindre på, for å skape verdier og bidra til en mer bærekraftig framtid.

Som en del av Grosvenor Estate, bidrar Wheatsheaf med flere århundrer med forståelse for forvaltning og partnerskap. Gjennom et omfattende globalt nettverk forventer Wheatsheaf å støtte de internasjonale vekstambisjonene til AKVA group på en positiv måte.      


Om Grosvenor Estate

Grosvenor Estate representerer alle eiendelene og forretningsinteressene til Grosvenor-familien, inkludert landeiendommer som eies av stiftelser på vegne av Grosvenor-familien, som ledes av den sjette Hertugen av Westminster. De tre viktigste bestanddelene er Grosvenor Group, et internasjonalt eiendomskonsern som har eid eller administrert eiendeler i flere enn 70 bysentre over hele verden; Wheatsheaf Group, som består av investeringer i bærekraftige mat- og energiinitiativ sammen med en rekke handelsselskaper i nordvest-England; og Family Investment Office som inkluderer 5 landeiendommer i Storbritannia og Spania samt en veldedig stiftelse.