07.05.2018

Fikk bedre kontroll og mindre lus

Undervannsfôring og lys som trekker fisken ned i merden har bidratt til at lusemengden på Marine Harvests lokalitet Rogne har blitt redusert til langt under kritisk nivå.
subfeeder-1 webNår sjøen ligger blank rundt merdene på Rogne og sola kaster sitt flomlys over de majestetiske Sunnmørsalpene, kan en lett bli lurt til å tenke at driftsleder Svein Olav Otterlei må ha en ganske enkel jobb. Men den sterke overflatestrømmen i farvannet utenfor Ålesund skaper utfordringer, spesielt i forhold til fôring.
 
– Da vi bestemte oss for å prøve ut undervannsfôring, var det først og fremst for å få bedre kontroll på fôringen. Med vanlig overflatefôring kan nemlig vind og den sterke havstrømmen føre en del fôr med seg ut av merdene, forteller Otterlei.
 
Derfor er det nå kun i en tilvenningsfase for nye utsett at driftslederen og hans team fortsatt bruker overflatefôring. Så snart fisken er klar for 9 mm pellets, går de over til undervannsfôring. Mindre fôrspill er bare én av fordelene, forteller driftstekniker Svenn-Even Otterlei, som følger vaktsomt med på overvåkingsbildene fra de ni merdene på lokaliteten.
 
– Her har vi en merd med undervannsfôrer fra AKVA group. Det som er fint med den, er at den gir veldig god spredning av fôret. Det gjør det enklere for oss å følge med på fisken under fôringen og har gitt oss trygghet til å øke fôrmengden i forhold til da vi kun brukte overflatefôring, forteller han.


Rogne ligger like utenfor øya Longva, ikke langt fra Ålesund. 
 
Lysende resultater
På Rogne ser de også klart fordelen av å holde fisken på dypt vann. Derfor har de kombinert undervannsfôring med lys under havoverflaten. Ett av lysene de tester ut, er AKVA groups AKVA Aurora SubLED Combi, som både har blått og grønt antikjønnsmodningslys, hvitt kontrastlys og fototaktisk UV-lys i samme lampe.
 
– Fra 10. januar har vi kjørt full lysstyring av hele utsettet. Vi har fulgt nøye med på hvordan fisken opptrer og ser at i de merdene hvor vi bruker kombilampen til AKVA group er det nesten ingen fisk i vannlaget over lampene, sier Svein Olav Otterlei, som er meget fornøyd med resultatene.
 
– Før vi begynte med lysstyring, hadde vi tre ganger så mye lus. Nå har lysstyringen bidratt til at vi ligger godt under kritisk nivå. Jeg er også veldig fornøyd med hvor lette kombilampene er å håndtere. De veier lite og det er nesten ingen begroing på dem, noe som gir oss en mye enklere vedlikeholdsjobb. 


Driftstekniker Svenn-Even Otterlei følger nøye med på fôringen. 
 
Viktige tilbakemeldinger
Med undervannsfôring og undervannsbelysning mener driftslederen på Rogne at han har funnet en oppskrift som fungerer. Bedre kontroll med selve fôringen og færre fôringsavbrudd som følge av synkende behov for lusebehandlinger, er positivt for økt utfôringsrate. Samtidig er han åpen om at teknologien, spesielt når det kommer til undervannsfôring, ennå kan forbedres.
– Vi må løse utfordringer som kan gjøre vedlikeholdet enda enklere for kunden. Det som gjør det spesielt kjekt å samarbeide med Marine Harvest og Svein Olav Otterlei, er at de er så flinke til å dokumentere hvilke erfaringer de gjør seg med produktene våre. Det gir oss viktige innspill på hva som kan bli bedre, og ikke minst en bekreftelse på at systemene fungerer som tenkt, sier Bjørn Sirnes og Guttorm Lange, som jobber med salg og utvikling av lys og undervannsfôring i AKVA group.


Marine Harvest har to undervannsfôrere fra AKVA group på Rogne. Fra syklonen på overflaten ledes fôret ut gjennom 12 dyser cirka seks meter under havoverflaten.