09.06.2015

Fisk og salat

AKVA group tar et steg fremeover med industrielle aquaponics
2015 fish saladBilde: Forskningsanlegg i drivhus, København.

Å dyrke planter og fisk sammen ble allerede gjort for over tusen år siden i det gamle Kina. Plantene vokser ved hjelp av næringsstoffer som skilles ut fra fisken, og både fisk og planter kan høstes til forbruk. Moderne akvakultur kombinert med hydroponics (dyrking av planter i vann) kalles "aquaponics", og teknologien er i ferd med å bli industrialisert.

Sammen med Dr. Paul Rye Kledal, grunnleggeren av Institute of Global Food & Farming (IGFF), har AKVA group utviklet og bygget et småskala aquaponics system i et eksisterende forskningsanlegg i nærheten av København. Systemet inkluderer oppdrettstanker for fisk og spesialbord for dyrking av salat. Begge deler tar i bruk systemer for resirkulering av vann.

Systemet har to vannsløyfer, den ene av sløyfene kjører vannet gjennom et filtreringssystem for så å enten transportere det videre til et plante bord eller tilbake til oppdrettskarene. Den andre vanntilførselen (sløyfen) tilfører vann direkte til bordene som benyttes til dyrking av salat eller urter som salvie, basilikum og timian.

Vi har utviklet aquaponics testanlegget i samarbeid med AKVA group og dette vil på sikt bli modifisert tilpasset våre planer om en 3.000 m2 semi-kommersiell pilot produksjon. Samarbeidet er gjensidig fruktbart og AKVA group har en fin mulighet til å posisjonere sine produkter og samtidig utvikle en verdifull kompetanse innenfor dette området», sier Dr. Paul Rye Kledal.

Som et forskningsdrevet selskap kan vi dokumentere de ulike viktige faktorene innenfor aquaponics produksjon og dermed bidra til å eliminere risiko.


IGFF er for tiden i et nært samarbeid med København kommune for å installere en Roof Top Farm på 400 m2. Aquaponics produksjonen er et pedagogisk og mer visjonært prosjekt som integrerer matproduksjon med urban dyrking rettet mot klima belastede byer.

København kommune har noen ambisiøse mål om å være CO2-nøytral i 2025, og foreslår flere grønne tak som en del av tiltakene som må til for å nå målet. På taket vil man dra nytte av regnvann og med en så sentral matvareproduksjon vil fisk og grønnsaker få en kort reise fra produsent til forbruker, selve definisjonen på kortreist mat.