01.06.2018

Flott nytt anlegg for havbrukselever

Strand videregående skole har fått sitt eget havbrukssenter med moderne resirkulasjonsteknologi, tanker og styringssystemer fra AKVA group.
strand-6 2Havbrukssenteret ble offisielt åpnet i forrige uke, men har allerede vært i drift siden i fjor høst. De nye fasilitetene er et viktig ledd Rogaland fylkeskommunes satsning på akvakulturfaget, som gir elevene en omfattende innføring i moderne fiskeoppdrett. 

Selve hjertet i det nye havbrukssenteret er den såkalte AKVA hallen, hvor elevene får praktisk opplæring i røkting av ulike arter. Skolen har fått konsesjon på hele 24 arter og hallen blir forsynt med både kaldt og varmt ferskvann og sjøvann. Store deler av teknologien i hallen, som RAS-moduler (MicroFlex), tanker, kamera og styringssystem er levert av AKVA group. 


Havbrukssenteret ble offisielt åpnet 25. mai med en rekke inviterte gjester til stede. 

– Her er det i praksis bygd opp et landbasert anlegg i miniatyrformat. Vi har levert blant annet oppdrettskar, rør, fire MicroFlex-er, sensorikk, Bernoullie-filter, kamera og styringssystem. Vi har også vært med på installasjon og igangkjøring av anlegget, forteller prosjektleder Sigurd Oftedal.  

Perfekt for eksperimentering
Både skolen og elevene er godt fornøyd med de nye fasilitetene, som inneholder alt en kan forvente å finne på et moderne landanlegg. 
I AKVA hallen får elevene praktisk opplæring i røkting av ulike arter. 

– Anlegget er perfekt for vårt bruk. Med fire vannkvaliteter og både RAS-moduler og gjennomstrømningsanlegg, ligger forholdene godt til rette for å eksperimentere med ulike faktorer, forteller seniorrådgiver Nils Petter Sand ved Strand videregående skole. 

Fra skolens ståsted har det vært viktig å bygge et anlegg som kan utvikles i takt med teknologien. Det er også lagt vekt på å designe innbydende rom med god akustikk, som er lette å undervise i. I den ene veggen til AKVA hallen er det blant annet satt inn koøyer, som pirrer nysgjerrigheten til de forbipasserende. Detaljer som dette gjør at enda flere får øynene opp for havbruksfaget.    

AKVA group har blant annet levert fire RAS-moduler, såkalte Microflexer, til anlegget. Bruk og kunnskap om teknologien er en viktig del av opplæringen. ​

Godt samarbeid
– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med AKVA group, som har levert flott, teknisk utstyr og hjulpet godt til med å sette opp RAS-modulene, sier Nils Petter Sand.  

Prosjektleder Sigurd Oftedal berømmer Rogaland fylkeskommunes havbrukssatsning og håper flere skoler vil følge etter. 

– Med et anlegg som dette får elevene ikke bare praktisk erfaring med daglig drift, men også en unik mulighet til å gjøre seg kjent med moderne oppdrettsteknologi. Det er en stor fordel når de siden skal ut i jobb, påpeker han.  


Fra kontrollrommet har elever og ansatte full kontroll med alle driftsoperasjoner. Skolen har også investert i programvaren Fishtalk, for enkel kontroll med alle styringsdata. Styring av blant annet resirkuleringsanlegg og kamera blir gjort med styringssystemet AKVAconnect. 


Naturbrukslinja ved Strand videregående skole har hatt rekordstor økning i antall elever og har som mål å være størst på havbruksutdanning i Norge. Dette skoleåret går det 54 elever på linja. Etter sommerferien regner skolen med at linja vil ha rundt 100 elever fordelt på tre årskull.