20.08.2015

Forbedret dødfisksystem reduserer faren for rømming

Fere har opplevd uheldige hendelser ved handtering av dødfiskoppsamlere.
doedfisk halvDe uheldige situasjonene har oppstått ved at deler av systemet har hengt seg opp i notlinet og forårsaket riveskader, med rømming som resultat. For å fjerne mulighetene for riveskader har AKVA group utviklet et kombinert flytelement som samtidig beskytter slangeklemmene. Løsningen er patentsøkt og er et verdifullt bidrag til å redusere rømmingsfaren i oppdrett.Utluftingsventil sikrer dødfisktransport i sentraliserte system.

AKVA group leverer sentraloppsamlingssystem for dødfisk. En av utfordringene i disse systemene er å frakte fisken fra merder som ligger langt unna mottaksstedet på flåten. Årsaken er at det dannes «luftplugger» i systemet som bremser vannstrømmen som frakter dødfisk tilbake til flåten. AKVAgroup i samarbeid med ØPD Group, har utviklet en løsning med en utluftingsventil som fjerner muligheten for at det dannes «luftplugger» og dermed opprettholdes en transporthastighet på ca 1 m per sekund, selv med transportavstander på mer enn 600 m.

vlcsnap-2015-05-05-10h08m11s485