04.11.2015

Fortsatt økende etterspørsel fra Russland

AKVA group har i flere år jobbet mot det russiske markedet og lykkes bra med det. Innsatsen har lønnet seg og selskapet har omsatt for om lag 170 millioner kroner de siste 3-4 årene.
christen«Russian Norwegian Businessforum» ble avholdt på den russiske ambassaden 22. oktober. Hensikten med arrangementet er å fremme økonomisk samhandling mellom Norge og Russland. Christen Mordal har vært fiskeriråd i Russland, og kjenner markedet svært godt. Det sies at han snakker mer korrekt russisk enn russerne selv. Christen jobber nå som selvstendig konsulent for AKVA group og har salgsansvaret for Russland, CIS og Øst Europa. Han inntok talerstolen under Russian Norwegian Businessforum og kunne fortelle at AKVA group fortsatt merker stor interesse fra russiske aktører, og at pågangen bare har økt etter at sanksjonene på sjømat ble innført i august 2014.

AKVA group har i flere år jobbet målrettet mot det russiske markedet og lykkes bra med det. Innsatsen har lønnet seg og selskapet har omsatt for om lag 170 millioner kroner de siste 3-4 årene. Det er levert 4 komplette merdanlegg til lakseoppdrettere i Murmansk regionen, hvorav Russian Salmon og Russian Sea – Aquaculture (nå Russian Aquaculture) er de største aktørene. «Vi merker nå en økende etterspørsel fra andre deler av Russland og fjerne Østen» forteller Mordal. Det aller meste av omsetningen kommer fra merdteknologi og merdbaserte løsninger, men det jobbes også med å få gjennombrudd for større resirkuleringsprosjekter. Utfordringen her er imidlertid at disse prosjektene krever mer forprosjektering og større investeringer og det tar derfor lenger tid før kundene er klar til å realisere disse satsningene. «Vi håper på å få landet den første leveransen på et komplett resirkuleringsanlegg i løpet av 2016», sier Christen. 

Aktørene henvender seg ofte til AKVA  group og ønsker seg et komplett oppdrettsanlegg, men det hender at det er aktører som utstyrsleverandøren avslår å gjøre business med.

«Vi vurderer om kunden har den kompetanse, ledelse og de finansielle musklene som kreves for å drive vellykket storskala oppdrett. Vi ser ofte et gap mellom ambisjonsnivået til kundene og de realistiske mulighetene de har til å lykkes. Det er viktig at vi som partner er rådgivende og ærlige i våre intensjoner. Vi lykkes best om våre kunder lykkes! Det er viktig for oss at kunden forstår både den økonomiske og miljømessige risikoen, og ser vi at aktørene ikke har rammene på plass for å drive bærekraftig oppdrett hender det ofte at vi takker nei til å jobbe med dem», forteller Christen.

Det er først og fremst lakseoppdrett AKVA group har levert teknologi til i Russland, men etterspørsler kommer også fra aktører som driver med andre arter som for eksempel ferskvannsørret, malle, stør, tilapia og seabass og seabream.

Christen benyttet anledningen til å nå ut med et viktig poeng. Han tydeliggjorde hvilke enorme verdier som ligger i biomassen og hvor viktig det er å verne om den ved å investere i riktig teknologi og løsninger. Han viser til hvilken risiko det utgjør å ikke ha fokus på dette. Han illustrerer poenget ved å presentere bilder av en merd som er ødelagt i storm. «Dersom man benytter seg av billige løsninger og kopier som ikke er dimensjonert for å tåle de faktiske forholdene på lokaliteten så risikerer man å miste en biomasse verdt 10 millioner EURO på under en halvtime! Å spare på suksesskritiske innsatsfaktorer, som teknologi og utstyr er ikke god business. Det går ikke an å spare seg til lønnsomhet i havbruksnæringen, det sentrale er å investere riktig, avslutter Christen.