12.08.2015

Full kontroll over store avstander

Nordlaks har ved hjelp av AKVAconnect knyttet en rekke fiskeoppdrettsanlegg sammen. Dermed kan den som fôrer fisken sitte i hovedkontoret på Stokmarknes.
2015 remote feeding"Målsettingen er å få 100 prosent fokus på fôringen. Fisken i sjøen skal få riktig fôring til riktig tid", sier Pål Henning Kristiansen, IT-sjef i Nordlaks.

Nordlaks startet med AKVAconnect for et halvt års tid siden og mellom 16 og 20 anlegg er nå knyttet til sentralen. Den er plassert på hovedkontoret på Stokmarknes i Hadsel kommune i Vesterålen. Kameraer i anleggene sender kontinuerlig bilder til sentralen og operatørene der kan til enhver tid se hvordan det er i merdene.

"Dette frigjør ressurser og gir økt effektivitet og lønnsomhet. Fôr er den største innsatsfaktoren vår", sier Kristiansen. Systemet går via internett og Kristiansen er overrasket over hvor bra det fungerer. "Jeg var skeptisk til hvordan det skulle gå over så store avstander", sier han.

Nordlaks har i første omgang kjørt dette som et prosjekt fram til sommeren 2016. "Men vi har allerede nå fått gjort gode erfaringer. De som sitter på operasjonssentralen har stor tro på systemet. Kamerafôring i merdene gir langt bedre kontroll enn å observere overflateaktiviteten. Nå kan vi tolke signalene fra fisken i alle merdene", sier Pål Henning Kristiansen i Nordlaks.

Teknisk sjef Tore Obrestad i AKVA group Nordic sier at selskapet er det første til å gjøre dette i større skala. "Vi begynte å utvikle fjernstyring for to-tre år siden. Utfordringen for mange anlegg har vært å ha gode fôrere på lokaliteten. Nå har vi en teknologi som gjøre at de gode folkene kan fjernstyre mange plasser og fôringen blir ensartet", sier Obrestad. Vannkvalitet, temperatur og andre variabler gjør at en ikke skal gi samme mengde fôr hver dag. For mye fôr fører til forurensing og sløsing, mens for lite fôr gjør at fisken vokser senere og produksjonstiden blir lengre.

Med AKVAconnect overvåkes miljøet i merdene nøye ved hjelp av kameraer og sensorer. Bilder og informasjon overføres med bredbånd til sentralen. Der kan operatøren følge med på temperatur, oksygeninnhold og så videre. "Med nok bredbånd kan en sitte hvor som helst i verden. Det er kvaliteten på bildene som avgjør. Hvis en er fornøyd med dårligere billedkvalitet kan en gjøre dette med mobilen", forklarer Obrestad.

Administrerende direktør Inge Berg i Nordlaks sier AKVAconnect gir større biologisk kontroll og mer effekt: "Det er for tidlig å snakke om økt lønnsomhet, men så langt er vi positivt overrasket over det vi erfarer. Når systemet har kommet ordentlig på plass tror vi det blir skikkelig bra!"


Nordlaks
Etablert i 1989.
Hovedkontor på Stokmarknes i Hadsel kommune i Vesterålen.
Har matfiskanlegg i 12 kommuner sør i Troms og nord i Nordland.
Produserer også settefisk og har eget slakteri.
Sysselsetter nærmere 420 personer.

AKVAconnect
Prosesskontrollplattform laget for å ha kontroll med prosesser og aktivitet på oppdrettsanlegg. (Det overvåker og styrer anlegget via internett.)
Det kan knytte sammen små anlegg eller store multinasjonale akvakulturvirksomheter.