20.03.2015

Gigantisk produksjonsanlegg for postsmolt

Helgeland Smolt bygger en gigant av et produksjonsanlegg for postsmolt på Reppen i Rødøy Kommune, i Nordland.
2015-giant-production-plant-post-smoltAnlegget inneholder syv avdelinger fra klekkeri til tilvekst, og blir på 13.000 kvadratmeter når det står ferdig. Prosessen kan h����ndtere både salt- og ferskvann, og samlet karvolum blir 21.700 kubikkmeter. Optimal produksjon skal gi 7-8 millioner settefisk årlig med en samlet biomasse(fiskevekt) på hele 2.000 tonn. Kapasiteten i resirkuleringsanlegget for prosessvannet blir på over 30.000 kubikkmeter i timen. Total bygge kostnad beløper seg til rundt 300 millioner kroner.
 
Helgeland Plast som er en del av AKVA group, leverer PE-rør og deler til anlegget, og hovedmengden av rørsystemene som leveres er 630 mm i diameter.
 
Prosjektet er godt i gang, og bygget for klekkeri og startforing er allerede reist. Grunnflaten til bygget for mellomvekst, er også ferdig støpt.
 
Produksjonsstart er planlagt Januar 2016.