05.12.2013

Gjennombrudd for AKVA group og Sinor i Kina

AKVA group og distributøren Sinor AS har sikret seg en kontrakt på kr 23,4 millioner med DunAn Longyangxia for levering av et komplett oppdrettsanlegg i et vannkraftmagasin i nærheten av Xining i det sentrale Kina.
complete cage polarcirkel assembly dun-an delivery china 2014 (12)Leveransen vil finne sted i første halvår i 2014 og inkluderer den nyeste merdoppdrettsteknologien utviklet av AKVA i lakseoppdrettsindustrien, som Polarcirkel-merder, fortøyningssystemer, nøter, fôringsflåte, kamerasystem, miljøovervåkningssystem og Fishtalk-produksjonskontrollprogramvare. Det store magasinet på 383 km2 ligger 2 575 m over havet og har vanntemperaturer og et klima som passer svært bra til DunAns produksjon av regnbueørret. Dette er det første av fem oppdrettsanlegg som er planlagt for dette området, som vil gi DunAn en total produksjonskapasitet på 15 000 tonn per år.
 
- Dette er den første store kontrakten for et komplett oppdrettsanlegg i Kina, og er derfor et gjennombrudd for AKVA group og deres industrielle havbruksteknologi. - Sammen med Sinor AS, vår nære samarbeidspartner for denne kunden i Kina, har vi stått på for å sikre denne kontrakten i flere år og er selvsagt stolte over at DunAn til slutt valgte oss som deres oppdrettsteknologipartner for dette første storskala oppdrettsprosjektet, sier Trond Severinsen, COO – Export hos AKVA group. Dette er dermed det første selskapet i Kina som går fra mer tradisjonell oppdrett til moderne, industriell oppdrett med teknologi fra Norge.
 
Morten Tangen, Adm. dir. hos Sinor, legger til: - Bedriften vår har 20 års erfaring med å introdusere norske produkter i Kina. I løpet av de siste 3-4 årene har vi sett gode muligheter dukke opp for å introdusere avansert oppdrettsteknologi og kompetanse i Kina, inkludert landbasert RAS-teknologi, fiskefôr og stamfisk. Med Kinas store produksjonsvolum av oppdrettsprodukter med relativt lav verdi, tilbyr markedet betydelige muligheter til å skape bedre kvalitet og marginer i hele verdikjeden ved å anvende mer avanserte oppdrettsmetoder. Vi er derfor fornøyd med å ha koblet AKVA group, den største havbruksteknologipartneren, med DunAn-gruppen – et stort kinesisk privateid selskap. Dette selskapet har bygget en solid strategisk plattform for å spre virksomheten fra annen industri til oppdrettsindustrien.  Denne første kontrakten varsler begynnelsen på et langsiktig investeringsprogram som sikrer kvalitet, volum, konkurransedyktige priser og nærhet til viktige markeder, konkluderer Tangen.