06.03.2018

Har du kontroll på utstyret?

Godt vedlikehold av produksjonsutstyr er en kritisk faktor for å ivareta god fiskehelse. AKVA group Software har derfor utviklet en programvare som gir full oversikt og kontroll på utstyr og vedlikeholdsoppgaver.
fishtalk-equipmentDårlig vedlikeholdte nøter kan skade fisken. Begrodde nøter hindrer oksygengjennomstrømningen og kan medføre at rensefisk heller vil spise groen enn lakselus. Utstyr brukt i håndtering av settefisk kan føre med seg uønskede stoffer som ødelegger gjellevev, skaper deformiteter og hindrer tilveksten. Kort oppsummert: Det er ingen tvil om at godt vedlikehold lønner seg! 

AKVA group Software har lagt ned store ressurser for å utvikle en programvare som gjør vedlikeholdsjobben så enkel som mulig. Fishtalk Equipment er et planleggingsverktøy som hjelper deg med å skaffe oversikt over alle komponentene i anlegget og de ulike vedlikeholdsoppgavene knyttet til disse. Programvaren samler også alt av utstyrsdokumentasjon på ett sted. 
 
  • Planlegg drift av utstyr opp mot neste produksjonssyklus og resertifisering. Programmet sender varsler til riktige personene til rett tid   
  • Farvel til penn, notatblokk og dobbeltføringer! Daglige registreringer, som sjekk av merd, oppstart båt og lignende, gjør du direkte på stedet i en egen app
  • Se status på bruks- og vedlikeholdshistorikk for hver komponent/utstyrsdel – eller på det nivået du ønsker
  • Få oversikt over skadde deler i kartvisning og tabell. Du finner enkelt informasjon om styrke/egenskaper når deler må skiftes ut raskt
  • Bruk data om ditt anlegg (bølgehøyde, strømforhold etc.) til å velge riktig utstyr
  • Systemet tilfredsstiller alle krav i henhold til NS 9415:2009 og NYTEK


Fishtalk Equipment er utviklet i tett samarbeid med bransjen. Kundene spiller også en nøkkelrolle i videreutviklingen av programmet og blir jevnlig invitert til produktråd for å være med og prioritere utviklingsønsker.

– Målet vårt er å tilby en programvare som forenkler hverdagen til oppdretterne og gjør dem i stand til å effektivisere driften og sikre god fiskevelferd. Vi setter derfor veldig stor pris på det tette samarbeidet vi har med kundene våre, som gir oss både ærlige og nyttige tilbakemeldinger, sier salgssjef for Fishtalk, Thomas Hoff. 

Ønsker du mer informasjon eller en demo av programmet? Kontakt Thomas på telefon 73 84 28 00 eller thoff@akvagroup.com