20.12.2017

I dag lanseres versjon 4.1 av Fishtalk Control

Fishtalk Control er programvaren som gir deg kontroll over produksjonen. I dag lanseres versjon 4.1 med flere nye og forbedrede funksjoner.
cloud articleFishtalk Control gir en komplett oversikt over den biologiske statusen for produksjonen. Det er også mulig å bygge programvaren ut med en rekke tilleggsmoduler som gir økt innsikt i detaljene i produksjonen.

I dag lanseres versjon 4.1 av programvaren, som har følgende forbedringer:
 • Nye funksjoner knyttet til registrering av medikamenter og bruk av fôr som medikament
 • Mulighet for konfigurering av ulike typer fôr som er synlig for de ulike delene av organisasjonen (ferskvann, marine etc.)
 • Utvidet fleksibilitet knyttet til slaktekapasitetsmodellen
 • Utvidet rapportering i finansanalysen: Gir separat avgang fra beholdning og kostsenter på kjøp og salg
 • Nye kolonner i brukergrensesnittet for enhetsanalyser (Unit Analyzer):
  • Brutto og netto slaktet gjennomsnittsvekt på kvalitetsklasse
  • Fishtalk CV viser aggregert andel av beholdningen som er behandlet per medikament
 • Ny kolonne i helseutforskeren:
  • Avluser
 • Bruk av Fishtalk APP for lusebehandling vil gi utvidet funksjonalitet på rapportering
Vil du påvirke?
Fishtalk er under kontinuerlig utvikling. For å ivareta at nye funksjonaliteter og forbedringer blir best mulig tilpasset behovene i markedet, inviterer vi våre kunder jevnlige produktråd. Neste produktråd for Fishtalk Control blir arrangert i Trondheim 1. – 2. februar. Les mer om produktråd og meld deg på her.