21.06.2016

I går ble det annonsert en ny NCE klynge knyttet til havbasert matproduksjon

Aquatech Cluster i Trøndelag ble i går tildelt NCE status som eneste NCE tildeling i år.
nce clustersKilde: iLaks.no og http://www.innovationclusters.no/

NCE står for Norwegian Centres of Expertise og hensikten med disse næringsklyngene er å bidra til å styrke næringslivet innen utvalgte næringer. NCE er en del av et klyngeprogram driftet av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet og målet er å legge til rette for, utløse og forsterke næringslivsklynger som kan være en drivkraft for endring og verdiskapning. 

I en uttalelse til iLaks sier Næringsminister Monica Mæland at Norske bedrifter ofte er små i internasjonal sammenheng og at om de skal klare å møte de internasjonale utfordringene innen miljø og samfunn så må de beste bedriftene og næringsmiljøene jobbe sammen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttaler samtidig at vi har fremragende teknologimiljøer og næringsklynger i Norge og peker på at disse er med på å skape arbeidsplasser og vekst. Videre sier han at NCE- og Arena-programmene er viktige tiltak for næringsutvikling og verdiskaping.

Aquatech er en sammenslåing av de tidligere Arena Prosjektene akvArena og Smart Water. Klyngen har en ressursbase på mer enn 100 medlemmer og AKVA group er en av medlemsbedriftene. Felles mål for klyngen er å levere teknologi for bærekraftig vekst i havbasert matproduksjon og å etablere en global posisjon på området. Denne tildelingen er med andre ord viktig for hele havbruksnæringen og en slik tildeling vil bidra til betydelig økt fokus på teknologi og service innenfor denne sektoren.

«Vi ser på dette som en kjempemulighet for næringen og AKVA group. Vi ønsker å være en del av dette fellesskapet og bidra til å finne løsninger som gjør næringen enda mer fremtidsrettet og bærekraftig. Denne tildelingen vil fremme innovasjon, teknologi og service og vi har mye å bidra med i en slik klynge» sier Trude Olafsen, prosjektleder i AKVA group. De i AKVA group som vil ha mer informasjon om dette kan kontakte Trude.