15.09.2017

Icelandic Fisheries Exhibition 2017!

Utstillingen er en av de viktigste og største havbruksutstillingene i Nord-Atlanteren. Messen er dedikert til kommersielt fiske, havbruk og tilhørende prosessindustri. Arrangørene har lagt ned mye arbeid i å fremme Islandic Fisheries-messen internasjonalt og det har vist seg å være en suksess.
image3Utstillingen har gjennom årene fått et bredt internasjonalt omfang og mye oppmerksomhet. AKVA-gruppen er tilstede sammen med Egersund Island. AKVA group inngikk en formell kontrakt med Egersund EHF 13. februar 2017. De to selskapene delte et stand på messen, noe som viste seg å være en suksess på mange måter - ikke bare når det gjelder felles interesser og felles satsning, men selskapene ble også tildelt prisen for beste stand!

AKVA group ASA ønsker å være en del av akvakulturboomen på Island og bidra aktivt til å videreutvikle næringen. Selskapene ser også på å øke innsatsen for å styrke servicetilbudet på Island. I tillegg til salgs- og servicerepresentanter har en programvarerepresentant fra AKVA group vært tilstede.

- Da de aller fleste opdrettere på Island allerede bruker vår Fishtalk-plattform, er det viktig for oss å være nær kundene og fortsette vår kundeorienterte utvikling, sier Thomas Hoff, salgssjef i AKVA group Software. 

I løpet av messen fikk AKVA group og Egersund Island signert en kontrakt på en Polarcirkel Sport 580-båt med oppdrettselskapet Laxar. Laxar Fiskeldi planlegger å investere i et nytt produksjonsanlegg med en total kapasitet på minst 25.000 tonn. Økt produksjonsvolum fører til økt effektivitet og et mer solid driftsgrunnlag.

Islandske myndigheter har innført nye forskrifter for havbruk som i stor grad er basert på norsk NS-9415. Dette er en fordel for næringen. Profesjonaliseringen av næringen fører til økt interesse fra investorer. Hele bransjen har fått økt tillit til at Island vil lykkes og bli en stabil lakseprodusent. De økte investeringene medfører at akvakulturselskapene nå er langt bedre rustet for å nå målene for økt produksjon på Island.

AKVA group og Egersund Island vil fortsette å fokusere på kunden, bygge nære relasjoner og styrke tilstedeværelsen på Island.