13.12.2017

Kundene gjør Fishtalk bedre

Den beste metoden for å utvikle god programvare, er å involvere dem som kjenner hverdagens problemstillinger best. AKVA group inviterer derfor til jevnlige produktråd for Fishtalk-kunder.
fishtalk-product-forumProgramvaren Fishtalk består av to hovedprogram – Fishtalk Control og Fishtalk Equipment. Mens sistnevnte gir brukeren oversikt over og kontroll med vedlikehold og drift av alt utstyret på et anlegg, handler Fishtalk Control om å få selve fisken til å «snakke». Data om blant annet vekst, fiskehelse og fysiske miljøfaktorer i og rundt anlegget, gir det beste beslutningsgrunnlaget for å styre produksjonen på en god måte.
Forløperen til dagens Fishtalk-programmer stammer fra begynnelsen av 80-tallet. Siden den første versjonen ble lansert, har programvaren vært gjennom en utrolig utvikling for å imøtekomme nye behov.

– For å levere et best mulig produkt, er det viktig for oss å få god forståelse for hva kundene vil ha og hvordan vi kan løse det på en måte som gagner flest mulig. Derfor arrangerer vi nå jevnlige produktråd, hvor vi inviterer med alle nye og gamle kunder, forteller salgssjef Thomas Hoff.

Utgangspunktet for produktrådene er forbedringsforslag kundene selv har spilt inn via Fishtalk support. Deltakerne får være med og prioritere forslagene og diskutere behov seg imellom.

– Produktrådene gir oss en bedre forståelse for hva kundene vil ha og en tydelig tilbakemelding om hva som haster mest, sier Hoff.

Merverdi
Forrige produktråd hadde fokus på Fishtalk Equipment og ble arrangert i oktober. Det neste vil dreie seg om Fishtalk Control og finner sted i Trondheim 1. – 2. februar.

– Til forrige produktråd inviterte vi Jørgen Walaunet fra Sinkaberg-Hansen, som holdt et meget godt faglig innlegg om myndighetskrav og hva oppdretterne må forholde seg til med tanke på NYTEK. Godt faglig innhold gir en merverdi og er noe vi vil satse enda mer på i framtidige produktråd, sier salgssjefen.

Tilbakemeldinger viser også at deltakerne setter pris på den sosiale arenaen produktrådene tilbyr, som gir anledning til å utveksle erfaringer på tvers av selskaper.

– Her kan deltakerne lære av hverandre og få nyttige Fishtalk-tips fra kollegaer i bransjen, poengterer Hoff.  

Kommende produktråd
1. – 2. februar 2018, Fishtalk Control, Sted: Trondheim – Klikk her for å melde deg på
April 2018, Fishtalk Equipment, Sted: Trondheim (påmelding kommer)

Har du innspill til neste produktråd? Kontakt salgssjef Thomas Hoff på e-post: thoff@akvagroup.com