12.05.2015

Landbasert resirkuleringsanlegg for regnbueørret

AKVA group leverer landbasert resirkuleringsanlegg til det største landbasertd oppdrettsanlegget i Finland.
2015 land based rainbowsAnlegget vil produsere 3.200 tonn stor regnbueørret per år i saltvann. Designet er basert på det siste nye innen resirkuleringsteknologi.

Investorgruppen Helmet Capital eier majoriteten av investeringen bak FIFAX prosjektet på øya Aaland i Finland. Sammen med lånefinansiering fra Export Credit Norge ble prosjektet igangsatt våren 2015.

2015 land based rainbows02

Fra venstre: Fredrik Karlström (Finlands handelsminister), Rune Söderlund (Ordfører i Eckerö), Lennart Joelsson (Utviklingssjef i Åland) og Björn Geelnard (Partner og styremedlem.)

Aksjonærene har stor tro på regnbueørret, dette er et premium produkt med mindre fett og intenst rødt kj������tt. Administrerende direktør i FIFAX Mr. Pontus Nikula forteller at Regnbueørreten har av natur mindre fett enn laks og har en unik evne til å utnytte den naturlige røde fargen i fiskefôret. «Vi bruker fiskefôr utviklet spesielt for resirkulering og vi holder vannet i oppdrettstankene i konstant bevegelse for å mosjonere fisken, dette gir oss en overlegen kvalitet på fisken».Plantegning som hele farmen.

Anlegget består av 36 store tanker i en fullisolert bygning av 15.000 m2, dette gjør det mulig å holde en konstant temperatur hele året. Resirkuleringssystemet vil sørge for å behandle vannstrømmen og avfall fra fisken vil skilles ut og bli utnyttet i et biogassanlegg som produserer elektrisitet. Avfall fra fiskeforedlingen vil også bli brukt i biogassproduksjon.

jacob bregnballe

Av Jacob Bregnballe
Business Director, M. Sc, Landbasert oppdrett
AKVA group Danmark AS.