25.09.2017

Lysstyring for økt fiskevelferd

Aurora SUBLed Combi 1350 er et dimbart undervannslys som gir en unik kombinasjon av blått, grønt og ultrafiolett LED-lys i en lampe.
aurora subled combi lightsVed hjelp av blått og grønt LED-lys utsettes kjønnsmodning i perioder hvor dette er nødvendig. I tillegg benyttes hvitt lys for maksimal kontrast mellom fisken og fôrpellets under fôring. UV-lys fases inn når det er behov for å holde fisken lengre nede i merden for bl.a. å redusere lusepresset, uten at fiskens indre biologiske prosesser forstyrres. Lampene henges på ca 7-10 meters dyp, og kan benyttes i hele sjøfasen. Lampene kan også styres trådløst via AKVA group sitt digitale nettverk, AKVA connect.

Eie eller leie?
Om det ikke ønskes direkte kjøp kan du leie lampene via AKVA groups utleieordning. Utenom sesong kan AKVA group lagre og vedlikeholde lampene slik at de er klare for ny sesong gjennom AKVA groups unike «lyshotell».

 Økt fiskevelferd og mer stabile miljøbetingelser gir også redusert lusetrykk. Erfaringene så langt viser at fisken oppholder seg rundt utfôringspunktene også på dagtid. I kombinasjon med antikjønnsmodningslys eller UV-lys, holdes fisken stabilt på samme dybde som undervannsfôreren distribuerer fôret. Denne unike kombinasjonen gjør det derfor mulig å fôre fisken under vann gjennom en stor del av produksjonssyklusen med svært god tilvekst, redusert lusepress og bedre fiskevelferd som resultat.

AKVA undervannsfôrer
Undervannsfôringssystemet fra AKVA group fôrer fisken på ca 8 eller 4 meters dyp, og sprer fôret ved hjelp av en spredningsenhet på ca 17 meter i omkrets med 6 – 12 utfôringsenheter slik at fôret spres i merdene på en god og effektiv måte. Undervannsfôrere er testet hos flere oppdrettsselskaper, og testene viser at fisken har en bedret tilvekst og fiskevelferd.