12.08.2015

Marine Harvest satser stort i Fosen

Under Aqua Nor i august 2015 blir AKVA groups største fôrflåte overlevert til Marine Harvest Norge. Dette er den andre Wavemaster 850 Panorama noensinne solgt. Den første ble solgt til Grieg Seafood senhøsten i fjor, og er allerede i drift. Disse flåtene er verdens største i sitt slag og har imponerende spesifikasjoner, en enorm kapasitet på 850 tonn laksefôr og 12 parallelle fôringslinjer.
2015 akva feed barge marine harvestTil høsten blir verdens største fôrflåte i stål overlevert til Marine Harvest. sitt anlegg i Fosen i Sør Trøndelag. Fôr står for rundt 70% av produksjonskostnadene i lakseoppdrett og et godt fôringssystem har derfor vært avgjørende for flåtevalget.«God lastekapasitet og et godt system for oppfølging og kontroll, både om bord og i merdene, er sentralt. Men for oss er nok fôringssystemet det aller viktigste,» sier driftsleder i Marine Harvest Torbjørn Skjervø. Den nye flåten skal knyttes til en lokalitet med MTB på 7200 tonn, med planer om å utvide.
 

En teknologisk nyvinning

AC 850 fôrflåte har imponerende spesifikasjoner og en kapasitet på utfôring av150 tonn pr dag. Ved fullstående biomasse er dette helt nødvendig for å kunne fôre på denne lokaliteten.  
Flåten har også et fullautomatisert ensilasjesystem som sikrer kvalitet på ensilasjen, forenkler dødfiskhåndteringen og gjør det mulig å logge og opprettholde pH-verdien. God kvalitet gjør det mulig å selge ensilasjen som et biprodukt, istedenfor å betale for å bli kvitt den.
 

Kontinuerlig oppdatering av informasjon

For å kunne opprettholde full operativ kontroll over driften leveres flåten med AKVAconnect. AKVAconnect er et modulbasert kontroll og styringssystem som gir full oversikt over alle operasjoner og viser oppdatert informasjon om alle styringssystemene om bord i fôrflåten. Denne informasjonen er tilgjengelig på skjermer strategisk plassert rundt på flåten, samt i kontrollrommet. AKVAconnect Barge control er en modul i AKVAconnect som blant annet vise online fôr-nivå for hver silo og gi mulighet for fjernstyring av siloluker. På denne måten kan man laste fôr selv uten røktere på plass på lokaliteten. Nytt siloluke system gjør at bare 4 luker åpnes for å laste 16 siloer, dermed korter man også ned tiden det tar å laste flåten. «Har man installert AKVAconnect og bredbånd er det mulig å operere flåten og kjøre fôring og andre prosesser fra f.eks. en operasjonssentral eller et annet anlegg», sier Tore Obrestad, teknisk sjef i AKVA group.

Flåten er utstyrt med 12 fôringslinjer, med mulighet for ytterligere fire fôringslinjer til. Fôrflåten er over 44 meter lang og designet for å tåle signifikant bølgehøyde på rundt 4.5 meter.

For å minimere de miljøutslipp fra flåten har Marine Harvest valgt miljøvennlige løsninger.

Flåten vil benytte strømnettet fra land som viktigste strømkilde og minimere bruken av dieseldrevne generatorer. De har også valgt å installere AKVA groups nye modulbaserte system for biologisk rensing og gjenbruk av spillvann (BioAKVA).

"Under Aqua Nor 2015, kan alle besøke og utforske denne state-of-the-art fôrflåten på Skansen Brygge!»

marine harvest barge

By Tore Obrestad
Technical Manager
AKVA group ASA