27.01.2012

Maritech i Norge solgt

AKVA group Software AS har inngått en avtale med Fishware Invest AS om salg av Maritech-virksomheten i Norge. Transaksjonen vil sluttføres 17. februar, 2012 med virkning fra 1. februar 2012. Forutsatt at salget finner sted som planlagt, vil salget gi en gevinst på kr 28 millioner for AKVA.
maritech-logo

Salget av Maritech-virksomheten i Norge er et naturlig steg for å fokusere driften i AKVA, og gir oss muligheten til ytterligere å styrke og utvikle de gjenværende programvareaktivitetene i AKVA group Software AS, kjent under merkevaren Fishtalk. Fishtalk er den ledende programvaren innen oppdrett globalt, og benyttes av kunder i alle områder der AKVA har tilstedeværelse. Vi planlegger å utvikle Fishtalk for å styrke merkevarens posisjon ytterligere, og i tillegg tilfredsstille våre kunders behov for spesialløsninger for oppdrettsdrift.

Transaksjonen vil kun ha betydning for våre ansatte på Averøy og i Molde, samt andre ansatte knyttet til Maritech-virksomheten i Norge, som vil følge den solgte virksomheten.

Trond Williksen
Adm. dir.Trond Williksen
CEO