24.08.2018

Med ørret på agendaen

Denne uka møtes næringsaktører, forskere og politiske representanter på Svanøy for å diskutere framtida for norsk ørret. AKVA group er med for å vise hvordan ny teknologi kan gi ørreten bedre vekstforhold.
trout-conference-webSvanøy-konferansen blir arrangert av Sjømat Norge i samarbeid med ulike næringsaktører. I løpet av to dager blir temaet «Hva må til for å øke verdiskapningen fra norsk ørretproduksjon?» drøftet fra en rekke ulike ståsted. Blant foredragsholderne er AKVA groups produksjonsbiolog Guttorm Lange, som på åpningsdagen snakket om hvilke muligheter og utfordringer som følger med bruk av dype lys og undervannsfôring for ørret.

– Vi opplever en økende interesse for styring av ørret, både i forhold til kjønnsmodning og fiskens atferd. Dype lys og undervannsfôring har hatt dokumenterte resultater på laks og vi ser nå på hvorvidt teknologien helt eller delvis kan konverteres til ørretoppdrett, forteller Lange, som er tydelig på at det trengs mer forskning for å kunne hente ut potensialet i ørretoppdrett.

– Ørret kan oppfattes som mer komplisert og uforutsigbar art, siden forskningsfokuset gjerne har vært knyttet til laks. Som teknologileverandør ønsker vi å komme næringen i møte for å få mer erfaring og kunnskap om hvordan arten responderer på ulik teknologi og hva vi kan bidra med for å skape best mulig vekstvilkår. Vi har nå for eksempel flere kunder som tester ut bruk av dypvannslys og undervannsfôring på ørret, legger han til.

I følge Sjømat Norge er regnbueørreten populær blant forbrukerne, men utgjør fortsatt en liten del av den samlede produksjonen av rød fisk i Norge. I volum utgjør den ikke stort mer enn for 20 år siden, da ørretproduksjonen stod for ti prosent av totalvolumet. AKVA group har tro på ørreten og har derfor også valgt å sponse årets Svanøy-konferanse. For mer informasjon om konferansen, gå til Sjømat Norges konferanseside

Related articles: 
Fikk bedre kontroll og mindre lus