19.05.2017

Midt-Norsk Havbruk og Plastsveis inngår avtale om bygging av smoltanlegg

Plastsveis i samarbeid med Aquatec Solutions, begge heleide datterselskap av AKVA group ASA, kunne tidligere denne uken melde om selskapets største ordre noensinne. Kontrakten med Midt-Norsk Havbruk AS innebærer leveranse av oppdrettsteknisk utstyr til en verdi av 105 millioner kroner til byggingen av et nytt smoltanlegg ved Osan i Nærøy kommune.
landbasert anlegg 2Vi har i mange år fulgt nøye med på teknologiutviklingen til smoltproduksjon, og teknologien har gjort kvantesprang de siste årene, forteller Roald Dolmen i Midt-Norsk Havbruk. Vi har besøkt en rekke anlegg i inn- og utland og gjort et grundig forarbeid for vårt valg av teknologi og leverandør. Aller viktigst for oss er vannkvaliteten og fokus på biologi. Som helintegrert produsent av laks er vi avhengige av å velge en teknologi som gir de absolutt beste forutsetningene for å imøtekomme fiskens biologiske behov og som danner fundamentet for produksjon av en fisk av ypperste kvalitet. 

Vi er også opptatt av å finne en leverandør som besitter den nødvendige kompetansebredden som må til for å være en fullverdig sparringpartner. Dette er viktig for at vi skal kunne bygge et topp moderne anlegg som tilrettelegger for sikker og effektiv produksjon. Dermed falt vårt valg på Plastsveis og AKVA group som vi har utviklet et gjensidig tillitsforhold til gjennom å ha jobbet tett sammen i mange andre sammenhenger.

landbasert anlegg
Moderne og miljøvennlig teknologi
Utbyggingen vi nå skal i gang med baserer seg på de aller siste prinsippene innen teknologi for resirkulering av vann. Anlegget vil bli utrustet med såkalt denitrifiseringsteknologi som vil gjøre det mulig å gjenbruke mer enn 99 % av vannet og dermed kutte forbruket av råvann og til et absolutt minimum. På denne måten blir dette et meget miljøvennlig anlegg som minimerer vårt fotavtrykk i omgivelsene. Vi jobber også aktivt med prosjekter knyttet til utnytting av slam. Det lave vannforbruket gir også stabile forhold for fisken og muliggjør økt forutsigbarhet i hele vår verdikjede. Kvalitet, stabilitet og forutsigbarhet er viktige nøkkelfaktorer i dette prosjektet, avslutter Dolmen.  
 

Biologi gjennom teknologi
Vi er svært takknemlige for at Midt-Norsk Havbruk velger Plastsveis og AKVA group ASA som partner til dette spennende prosjektet sier Ole Gabriel Kverneland, Salgssjef for Landbasert i AKVA group. Spesielt er vi glad for å få lov til å jobbe med en kunde som virkelig ser verdien av et tett samarbeid i denne type prosjekter.

Som leverandør har vi lenge hatt en tydelig strategi på å utmerke oss på bakgrunn av resirkuleringsteknologi som gir den ypperste vannkvalitet, som gir best mulige forutsetninger for biomassen og som samtidig legger til rette for at oppdretteren kan utføre sitt arbeid på en trygg og effektiv måte. De tekniske løsninger på karteknologi, inn- og avløpssystemer og ikke minst løsninger for god logistikk av fisk er ofte avgjørende for å velge Plastsveis. Samtidig får vi gode tilbakemeldinger på styringssystemet AKVAconnect. Totalt sett så er dette løsninger som gjør hverdagen enklere og bidrar til en effektiv og lønnsom drift.  


Vi er også veldig glad for at vi ser positive synergier både for oss og for våre kunder av de strategiske grepene AKVA group har gjort på det landbaserte forretningsområdet. Samlet sett har vi en kompetanse og en produktportefølje som dekker det meste av det våre kunder har behov for både til resirkulering og til gjennomstrømmingsanlegg. Det er tydelig at markedet for resirkuleringsanlegg er i sterk vekst over hele landet, og vi er glad for å være i posisjon til å levere akkurat det våre kunder har behov for, avslutter Ole Gabriel.