14.06.2017

Når teknologi møter biologi

Havbruk vil trolig være en essensiell faktor i utfordringen med matvareproduksjon for en verdensbefolkning som ifølge WHO vil nå 9,7 milliarder i 2050. Da er det viktig å tilrettelegge for en bærekraftig og effektiv næring og se verdien av å investere i teknologiutvikling.
bt land sushiFisk og sjømatnæringen er en bærekraftig næring og har et lavere klimaavtrykk enn kjøtt og meieriprodukter. Mye av svaret ligger i at fisk ikke bruker energi på å opprettholde kroppstemperatur høyere enn sine omgivelser og at fisken derfor utnytter fôrressursene på en særdeles effektiv måte.

Å bruke havet som det nye matkammeret er helt nødvendig for å fø en økende befolkning med sunne næringsstoffer, gode proteinkilder og ikke minst Omega-3. Vekst er imidlertid en utfordring og i skrivende stund rapporterer de store sjømatselskapene om reduksjon i produksjonsvolumene på grunn av biologiske utfordringer.

For å lykkes med å generere nødvendig veksten innen havbruksnæringen må vi anvende ny kunnskap og implementere ny teknologi. Bruken av resirkuleringsteknologi for å produsere det som kalles postsmolt blir trolig et viktig satsningsområde i årene fremover. Et av de mest interessante forskningsfunnene innenfor havbruk viser at postsmolt har lavere påslag av lus og at den tåler lusebehandling bedre. Samtidig har flere produsenter vist at dette er en konkurransedyktig produksjonsmåte. Færøyene har vært langt fremme på produksjon av stor smolt og resultater der har vist at det frem til 400 gram er billigere å produsere på land enn i merd. Utsett av større smolt korter ned produksjonstiden i sjøen og kan dermed tilrettelegge for økt produksjon.

Norge følger nå etter denne trenden og det investeres tungt i anlegg for å produsere postsmolt og det er store muligheter for å optimalisere produksjonen ytterligere om vi tilpasser teknologien til biologien og ikke motsatt. Et meget spennende prosjekt som kan nevnes i denne sammenheng er Sisomar AS sitt nye anlegg hvor postsmolt produseres nært isoosmotiske forhold og hvor det investeres tungt i automatisering for å unngå at fisken blir stresset.
 
Vi jobber tett sammen med våre kunder for å bidra til denne utviklingen sier Ole Gabriel Kverneland, salgssjef i AKVA group. Vi kan ikke tvinge fisken til å akseptere vår teknologi, men må finne ut hva som er optimalt for fisken og lage løsninger for å hente ut potensialet som ligger i biologien. Det er teknisk krevende arbeid, men vi mener at landbasert produksjon av større smolt vil være et viktig virkemiddel for vekst i oppdrettsnæringen. Som leverandør jobber vi aktivt for å tilrettelegge for denne veksten, avslutter Ole Gabriel.