07.07.2014

Neptun Settefisk og AKVA group inngår avtale om nytt resirkuleringsanlegg

Neptun Settefisk AS er et privateid settefiskselskap med tilhør i Namsos kommune. Neptun har to settefiskanlegg i nærheten av Namsos; ett anlegg i Botnan og ett anlegg i Survika på Otterøya. På anlegget i Botnan er prosessen nå i gang med en betydelig modernisering av anlegget blant annet gjennom byggingen av et helt nytt resirkuleringsanlegg.
gjennomstroemming 0353Vi er glad for at vi nå endelig kan realisere av en del av fremtidsplanene vi har båret på de siste årene, forteller Per Devik, styreformann og majoritetseier i Neptun Settefisk. Utbyggingen vi nå skal i gang med baserer seg på de aller nyeste teknologiske prinsippene innenfor resirkulering av vann noe som vil gjøre oss i stand til å produsere en større fisk i et energieffektivt anlegg. Som selvstendig settefiskoppdretter uten matfiskoppdrettere på eiersiden er det spesielt viktig for oss å kunne tilby våre kunder et attraktivt produkt. I dagens markedssituasjon er det ingen tvil om at en stor og robust smolt med forutsigbarhet på leveringstidspunkt er særdeles viktige kriterier for å lykkes.

Vi har fulgt utviklingen av resirkuleringsteknologi aktivt i mange år og vi har besøkt en rekke anlegg og snakket med mange leverandører. Teknologien har gjort kvantesprang de siste årene og vi føler nå at tiden er moden for å satse. For oss har det vært viktig å finne noen som er mer enn en leverandør; vi trenger en samarbeidspartner vi kan utvikle et langsiktig og gjensidig fruktbart forhold til og som vi vet er til stede for oss også etter at anlegget er bygget.  Dermed falt vårt valg på AKVA group med tanker og rørtekniske arbeider fra Plastsveis. AKVA group ligger langt fremme i den teknologiske utviklingen og leverer driftssikre og fleksible løsninger som kan gjøre det enklere for oss å holde tritt med utviklingen også i fremtiden. Sist, men ikke minst, har AKVA group både kompetanse og produkter til å hjelpe oss med de langt fleste oppgaver i en slik prosess. For Neptun Settefisk er det viktig at vi i en byggeprosess ikke mister fokus på vår egentlige oppgave – nemlig å produsere smolt av høyest mulig kvalitet.

Vi skal heller ikke legge skjul på at vi med denne satsingen også ønsker å sende et tydelig signal til potensielle investorer om at Neptun Settefisk skal være et selskap som henger med i utviklingen av næringen. Det kan være utfordrende å være uavhengig settefiskprodusent og det er klart at vi ønsker matfiskoppdrettere velkomne som investorer i selskapet for å bidra til å skape ytterligere langsiktighet i vår framtidsplanlegging, forteller Devik.

Vi er veldig takknemlige for at Neptun Settefisk velger AKVA group og Plastsveis som partner til dette spennende prosjektet, sier Ole Gabriel Kverneland, Salgssjef Landbasert i AKVA group. Spesielt er vi glad for at begge parter virkelig ser verdien av et tett samarbeid i denne type prosjekter. AKVA group ønsker ikke å stå på sidelinjen; vi søker å være en aktiv og integrert del av næringen som gjennom tett samarbeid med våre kunder bidrar til å bringe næringen videre.  Vi er også veldig glad for at vi ser positive synergier både for oss og for våre kunder av at vi nå har fått Plastsveis med på laget vårt. Sammen har vi en kompetanse og en produktportefølje som dekker det meste av det våre kunder har behov for både til resirkulering og til gjennomstrømming. Det er imidlertid tydelig at markedet for resirkuleringsanlegg er sterkt voksende i hele landet og vi er glad for å være i posisjon til å levere akkurat det våre kunder har behov for, avslutter Ole Gabriel.