10.02.2015

Ny anskaffelsesmodell fra AKVA group

AKVA group Nordic har implementert en ny anskaffelsesmodell og vi tilbyr nå utleie av produkter og løsninger til våre kunder. Ola Hausken og Frank Jørgensen har stått i spissen for denne nye modellen.
2015-new-rental-agreementsAKVA group Rental vil gjøre våre kunder i stand til å anskaffe vårt utstyr og tjenester i større skala, uten å være avhengig av store investeringsbudsjetter.

Så langt har det nye konseptet blitt godt mottatt. AKVA group Skottland har allerede tilbudt utleieavtaler i flere år og inntekter fra Rental utgjør nå en betydelig del av deres totale omsetning.

"Den nordiske modellen er hovedsakelig basert på erfaringer fra Storbritannia, og vi har allerede signert 12 kontrakter med en total verdi på rundt 30 millioner kroner siden vi startet på slutten av fjoråret", sier Frank Jørgensen, en meget fornøyd Rental manager. "Akkurat nå er det en stor interesse i markedet for leieavtaler og jeg tror interessen vil vokse", fortsetter han.

For forretningskritiske systemer er regelmessig vedlikehold og systemer for service og oppfølging avgjørende. Utleiemodellen vil sikre stabilitet, gi maksimal oppetid og ivareta kundenes virksomhet. "Vårt mål er å maksimere
profitt ved å øke utnyttelsen av AKVA group produkter og utstyr ", forklarer Jørgensen.